Elev Sogn

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Elev Sogn er et sogn i Aarhus Kommune og hører under Aarhus Nordre Provsti. Elev Kirke er sognekirke. Indtil Kommunalreformen i 1970 lå sognet i Vester Lisbjerg Herred. Sognet var i 2022 hjemsted for 1.807 indbyggere, hvoraf 1.441 var registrerede medlemmer af folkekirken.

Fra 1874 til 1989 fungerede Elev og Elsted som to-sognspastorat. Elev Sogn indgik 1. januar 1994 pastoralfællesskab med Lystrup Sogn og de to sogne deler dermed præster og kordegn/kirkekontor, men ikke menighedsråd.

De seneste årtiers større befolkningstilvækst skyldes udstykninger af parcelhusgrunde i 1970'erne og 1980'erne og fra årtusindeskiftet.

I Elev Sogn opføres også den nye by Nye, der ligger syd for Elev og nord for Djurslandsmotorvejen.

Sognets historie

Elev kendes tilbage til 1431, hvor byen benævntes Edeløffue.

Sognets byområder, kendetegn og vartegn

Landsbyen kan karakteriseres som en rektangulær, reguleret vejforteby, og den tidligere gård- og husbebyggelse lå regelmæssigt placeret omkring en rektangulær forte. Fra den højtliggende landsby er der vidt udsyn over det storbakkede landskab og Aarhusbugten. I den sydlige del af landsbyen ligger den lille, kullede romanske kvaderstenskirke, der kendetegner landsbyen fra det lavereliggende landskab mod syd.

De gamle gårde har beholdt deres regelmæssige placeringer omkring den gamle forte, der i dag er bebygget med ældre gårde, der kendetegner byen, hvilket særligt opleves langs Hovmuren øst for byen, hvor tre af de gamle gårde danner en smuk og klar afgrænsning af landsbyen i overgangen til det skrånende terræn. I byen er også bevaret enkelte ældre landshuse fra første halvdel af forrige århundrede.

I de sidste årtier af 1900-tallet udviklede byen sig kraftigt mod syd med et parcelhuskvarter, hvis afgrænsning følger de gamle markskel, der blev fastlagt ved udskiftningen i 1798. Kvarterets udstykningsform har medført, at byen ikke er omsluttet af parcelhuse. Man har derved bevaret en stor del af byens kvaliteter samt den fine sammenhæng mellem bebyggelse og landskab.

Elev Kirke

Elev Kirke er opført i 1100-tallet.

Læs mere her: Elev Kirke

Befolkningsudvikling i Elev Sogn

År Befolkning
1850 146
1901 203
1945 247
1955 231
1970 238
1980 646
1990 787
2000 771
2002 761
2007 759
2010 1021
2015 1286
2020 1680
2022 1807

Se også

Elev Sogn på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Elev Sogn

Litteratur og henvisninger