Elev Skole

Fra AarhusWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Bygget i 1911 og taget i brug den 5. januar 1912.

Skolen blev dog i 1980, udvidet med henblik på at erstatte den 4. klassede skole med en årgangsopdelt for elever på klassetrin fra børnehave- til 5. klasse.

Skolekommissionen i skoledistriktet, som omfattede byerne Elsted, Elev og Lystrup, fik i 1857 brev fra amtsskoledirektionen. Man ønskede en række forhold ved Elsted Skole belyst, og der kan ikke herske tvivl om, at øvrigheden har haft en fornemmelse af, ja måske snarere været vidende om, at skoleforholdene langt fra var tilfredsstillende. Et par år senere pålægges skolekomissionen da også af regeringen i København at bygge et nyt skolehus. Pålægget tages alvorligt, men foranlediger samtidig, at forældre i Elev og Pannerup (i Trige-Ølsted Kommune) henvender sig til kommissionen med ønske om en deling af skoledistriktet, så der bliver mulighed for at bygge en skole i Elev. Med tilslutning fra beboerne i Elsted fremmer skolekommissionen sagen, og i november 1859 foreligger ministeriets tilladelse til deling af skoledistriktet og bygning af nye skoler i såvel Elev som Elsted. Fra 1860 er der skole i Elev. I 1911 bygges den nye skole, der tages i brug den 5. januar 2012. Mange år senere, i 1980, udvides skolen med henblik på at erstatte den 4. klassede skole med en årgangsopdelt for elever på klassetrin fra børnehave- til 5. klasse.

Skolen forbliver gennem alle årene en lille skole, som ved kommunesammenlægningen i 1970 havde 23 elever. I 1989 var elevtallet 83 og senest viser statistikken, at der i skoleåret 2000/2001 går 91 børn i skolen, fordelt på klassetrin fra børnehave- til og med 5. klasse. Efter 5. overføres eleverne i almindelighed til Hårup Skole, men valg af Elsted og Lystrup skoler er også muligt.

Hvis beboerne i Elsted i 1968 havde stemt for en sammenlægning med Elsted Kommune, ville Elev Skoles dage givetvis have været talte, men sådan gik det ikke. Men et par årtier senere var der påny problemer. I 1990 var Elev Skole en af fem skoler i kommunen, som skolevæsenet på grundlag af prognoser måtte anse for lukningstruede. De andre var i Ajstrup, Lisbjerg, Møllevang og Rundhøj. En status ved indgangen til skoleåret 2000/2001 viser, at kun Ajstrup Skole definitivt har måttet dreje nøglen om.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • Elsted Skole gennem 250 år. 1991. Bestil materiale

Se også