Trige Sogn

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Trige Sogn ligger i Aarhus Kommune og hører til Aarhus Nordre Provsti (Aarhus Stift). Sognet var i 2022 hjemsted for 3.568 indbyggere, hvoraf 2.184 var registrerede medlemmer af folkekirken.

Sognet grænser op til Spørring Sogn, Todbjerg Sogn, Elev Sogn, Lisbjerg Sogn, Ølsted Sogn, Søften Sogn og Grundfør Sogn. De to sidstnævnte ligger ikke i Aarhus Kommune, men i Favrskov Kommune.

I sognet ligger landsbyerne Hæst, Thomasminde Mark og Pedersminde Mark. Trige er sognets største by, og Trige Kirke fra anden halvdel af 1100-tallet ligger i byen.

Sognets tidlige historie

Trige Sogn har været beboet længe. I sognet er der blandt andet fundet lerkargrave fra ældre romersk jernalder, og flere fund tyder på, at der boede mennesker i sognet allerede i oldtiden.

Trige Kirke er fra anden halvdel af 1100-tallet, og rundt om kirken lå der gårde og bolsteder. Landsbyen Trige voksede frem ved siden af kirken. Trige Kirke ligger på en bakke godt en halv kilometer øst for landsbyen. Landevejen fra Aarhus til Randers, der med årene er blevet en stærkt trafikeret hovedvej, løber lige vest for kirkegården. Fra kirken er der udsyn til blandt andet Trige skov, der ligger sydligt i sognet

Trige Kirke tilhørte efter reformationen kongen. I 1682 overdrog den daværende konge, Christian V, kirken til Marie Sophie Bielke ved et mageskifte. Marie Sophie Bielke var gift med admiral Christian Bielke til Kærbygård, som kirken blev indlemmet under. Den fulgte herefter Kærbygård frem til 1709, hvorefter den flere gange skiftede ejere, indtil den i 1911 overgik til selveje.

I 1800-talleet var Ølsted Sogn anneks til Trige Sogn, og Præsteboligen lå i Trige. Præsten rejste dermed fra kirken i Trige til kirken i Ølsted, for at prædike og udføre kirkelige handlinger.

Agerdyrkning som hovederhverv

Trige Sogn var fra middelalderen og frem til 1900-tallet præget af landbrug, der var dét erhverv, som de fleste i sognet ernærede sig ved. I 1683 havde Trige by 13 gårde, og i Trige Sogn var der kun 8 husmænd, som ikke havde jord. Antallet af gårde steg langsomt op gennem 1800-tallet, og Trige havde nu 22 gårde, men ellers var der ikke den store forandring eller udvikling i området. Først i anden halvdel af 1900-tallet begyndte Trige by at udvikle sig fra en lille landsby til en satellitby til Aarhus.

Forstæderne til Aarhus oplevede generelt en stor vækst i anden halvdel af 1900-tallet. Flere større industrivirksomheder slog sig ned uden for byen, og befolkningstætheden i Aarhus betød, at flere søgte ud af byen. Købstaden blev af mange anset for nedslidt og utidssvarende, mens forstæderne tilbød nye parcelhuse og grønne arealer. Dette influerede også Trige Sogn. Flere industrier flyttede til Trige, og parcelhuskvarterer skød frem, hvilket resulterede i, at Trige i dag er blevet en satellitby til Aarhus. Gårde lå dog stadig spredt rundt i sognet, og landbrug spillede fortsat en central rolle og gør det stadig den dag i dag.

Trige Sogn blev en del af Aarhus Kommune

Trige Sogn hørte tidligere til Trige-Ølsted Sognekommune. Kommunen blev dannet i 1842 som et led i den nye administrative inddeling af Danmark sammen med en ny styrelse for købstadskommunerne fra 1838.

Sognekommunerne blev oprindeligt ledet af et sogneforstanderskab, hvor den lokale sognepræst automatisk var medlem. Resten af medlemmerne, som talte mellem 4 og 9 personer, blev valgt af sognets mandlige beboere over 25 år med jordværdier af mindst én tønde såkaldt hartkorn. Kommunernes ansvarsområder var fattig-, skole-, og vejvæsen. Fra 1868 blev sogneforstanderskabet afløst af sognerådet, og det fik nu også ansvaret for den økonomiske forvaltning.

Kommunen bestod oprindeligt af Trige Sogn og Ølsted Sogn, men i 1967 blev Grundfør-Spørring Kommune delt, så Spørring Sogn blev indlemmet i kommunen, der herefter blot hed Trige Kommune. Tre år senere ophørte Trige Kommunes selvstændighed, da den som en del af kommunalreformen i 1970 blev en del af Aarhus Kommune.

Befolkningsudvikling i Trige Sogn

År Befolkning
1850 647
1901 792
1945 841
1955 839
1970 1.014
1980 2.113
1990 2.586
2000 2.727
2002 2.753
2007 3.036
2010 3.075
2015 3.231
2020 3.459
2022 3.568

Se også

Trige Sogn på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Trige Sogn

Litteratur og kilder