Spørring Sogn

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Spørring set fra Sognevejen. På tværs krydser Randersvej. Foto: Jørn Timm, 1964

Spørring Sogn er et sogn i Aarhus Nordre Provsti, hvori Spørring Kirke er sognekirke.

Indtil kommunalreformen i 1970 lå sognet i Vester Lisbjerg Herred. I sognet ligger landsbyen Spørring, der tidligere er gået under navnene Spyrind (ca. 1306) og Spørynge (ca. 1439). Spørring Sogn er det nordvestligste sogn i Aarhus Kommune. Sognet var i 2022 hjemsted for 1.184 indbyggere, hvoraf 859 var registrerede medlemmer af folkekirken.

Spørring Sogn er kendetegnet ved, i sin vestlige ende, at have dele af Nordjyske Motorvej [E45] løbende i en nord-syd retning, og derudover have den trafikerede Randersvej som gennemgående landevej lige vest for det centrale Spørring.

Spørring Sogn grænser mod nord op til Favrskov Kommune og landsbyerne Ødum og Røved, mens det i nordøst grænser op til Mejlby Sogn. I syd grænser sognet op til Trige Sogn, mod øst Todbjerg Sogn og i vestlig retning grænser sognet op til landsbyerne Tåstrup og Selling der begge ligger i Favrskov Kommune.

Sogneområdet omfatter, udover selve landsbyen Spørring blandt andet.

  • Spørrings Gamle Grusgrav
  • Spørring Folke- og Hundeskov
  • Spørring Kirke og Kirkegård

Sognets historie

Spørring ligger omkring en dal, der gennemstrømmes af Spørring Å. Den tidligste bydannelse omkring Spørring lå på sydsiden af åen, koncentreret omkring kirken, der ligger hævet på en banke. Spørring kendes tilbage fra 1306, hvor byen benævntes Spyrind.

I 1960 var der 78 husstande i Spørring, Spørring Mark og Kærhuse; kirke, skole (oprettet 1921), sognebibliotek, kro, hotel med forsamlingssal, mejeriet Bogenhøj (som blev nedlagt 1963) og telefoncentral. Gården Restrup blev købt af Vejlby Landbrugsskole som forsøgsgård.

Sognets byområder, kendetegn og vartegn

Byen kan karakteriseres som en slynget vejby med et velbevaret bebyggelsesmønster der trækker spor til middelalderens vejstrukturer, hvor kirken indtager en central plads i byrummet. Den ældre gårdbebyggelse lå hovedsageligt omkring kirken, hvor vejene mod Randers, Aarhus og Mejlby mødtes. Hovedparten af de ældre gårde lå nord og øst for kirken, mens husbebyggelsen lå samlet i et lille forløb sydvest for kirken. Det gamle vejnet og enkelte af de gamle gårde har bevaret deres placering i byen. Men bebyggelsen er primært præget af den byudvikling, der fandt sted omkring 1900 langs landevejen mellem Aarhus og Randers.

Langs den gamle landevejs slyngede forløb findes et særdeles velbevaret bebyggelsesforløb med lave og tidstypiske gadehuse fra tiden omkring 1900. Bebyggelsen er domineret af grundmurede huse med frontkviste, karnapper og rigt detaljeret murværk.

Den tidligere landsbykarakter opleves tydeligst i området nord og øst for kirken, hvor de gamle gårde sammen med beplantningen og kirke danner en velbevaret og fortællende helhed. Kirken kan med sin centrale placering ses fra næsten alle steder i byen.

De nye boligområder

Spørring har oplevet en lille, men næsten kontinuerlig tilvækst af borgere. Det har også betydet udvidelse af levesteder i form af omlægning af marker til villakvarterer og rækkehusbebyggelser.

Øst for Gammel Landevej opstod i begyndelsen af årtusindet villa- og rækkehuskvarteret Mosegårdsparken, og det samme gjaldt for nogle rækkehusbebyggelser i området ved Hjulby Hegn.

Langs den sydlige del af Gammel Landevej, på området mod Kærhusevej opstod et større boligområde ved navn Søhøjparken med huse opført hovedsageligt i perioden 2010-2020.

Spørring Kirke

Spørring Kirke ligger på en lille bakke i bunden af en dyb ådal i det, der nu er den nordlige del af landsbyen, Spørring. Kirken bestod oprindeligt kun af det romanske skib, kor og apsis, der formodentlig opførtes i anden halvdel af 1100-tallet. Kirkens karakteristiske tårn blev tilføjet i 1935.

Læs mere her: Spørring Kirke

Befolkningsudvikling i Spørring Sogn

År Befolkning
1850 325
1901 465
1945 479
1955 511
1970 673
1980 798
1990 716
2000 800
2002 810
2007 912
2010 1.052
2015 1.114
2020 1.138
2022 1.184

Se også

Spørring Sogn på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Spørring Sogn

Litteratur og henvisninger: