Ølsted Kirke

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Ølsted Kirke. Ib Nicolajsen, 2021, Aarhus Stadsarkiv.

Ølsted Kirke ligger på en banke midt i landsbyen, Ølsted, der er den eneste by i Ølsted Sogn. Her blev kirkens romanske kor og skib opført af granitkvadre over skråkantsokkel omkring 1200. Indvendigt fik kirken vægge af marksten og bjælkeloft.

Omkring 1500 tilføjedes et styltetårn af munkesten og granitkvadre til kirkebygningen. Til kirken blev også bygget et våbenhus i bindingsværk, som nævnes første gang i 1715, men et nærmere bestemt tidspunkt for dets opførelse kan ikke gives.

Det gamle tårn erstattedes i 1891 af kirkens nuværende, nyromanske tårn med pyramidespir efter tegninger af arkitekt Rudolf Frimodt Clausen (1861-1950). Samtidig med tårnets opførelse blev det gamle våbenhus revet ned og den nederste del af tårnet indrettedes i stedet til våbenhus.

Kirken, der tidligere var hvidkalket, har siden 1883 fremstået i blank mur. Indvendigt er den præget af en istandsættelse fra 1976-77 ved arkitekt Bent Meyer, hvor gamle pudslag fjernedes fra væggene, loftet, der var blevet gibset, blev erstattet med et bræddeloft, og støbejernvinduerne udskiftedes med kopier. Gulvbelægningen stammer fra slutningen af 1800-tallet og består af sekskantede, gule og grå fliser i kirkerummet og kvadratiske, gule og røde fliser i tårnet.

Kirkens nuværende inventargenstande er alle fra omkring midten af 1800-tallet eller senere dog med undtagelse af den romanske døbefont, der stammer fra tiden omkring kirkens opførelse, altertavlen fra omkring 1600, som dog fremstår med senere ændringer, samt dele af altersølvet fra omkring 1775. Derudover hænger i kirken et epitaf fra 1774, som kirkens daværende ejer, Jens Worm, bekostede inden sin død til minde om sig selv og sin hustru, Anna Müller, samt hendes tidligere mand, Niels Langballe, og dennes tidligere hustru, Witte Seidelin.

Ølsted Kirke var anneks til Trige Kirke og havde derfor samme ejere indtil 1804, hvor Ølsted Kirke blev afhændet til harkornsbesidderne i Ølsted Sogn. I 1910 overgik kirken til selveje.

Se også

Ølsted Kirke på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Ølsted Kirke

Litteratur og kilder