Pannerup

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Pannerup er en landsby i Aarhus Kommune, Trige Sogn. Pannerup hørte i perioden 1842-1967 til Trige-Ølsted Sognekommune og i 1967-1970 til Trige Sognekommune, hvorefter den blev en del af Aarhus Kommune.

Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering:

Smålandsby.

Pannerupvej med nummer 21 til højre, Pannerup. Foto: Ib Nicolajsen, 2018.

Geografi og bevoksning:

Pannerup er delvis placeret i en dal med terrænet faldende brat mod landsbyens centrum fra øst. To grønne områder, begge eng eller markområde, og specielt engdraget har en positiv miljømæssig værdi. Beplantningen må som helhed karakteriseres som stærkt fremtrædende, specielt forårsaget af skovområdet (Trige Skov) i landsbyens sydlige udkant.

Bygninger og erhverv:

15 af landsbyens 22 bygninger er relateret til de tre gårde, mens de resterende 7 bygninger findes i forbindelse med 6 beboelseshuse. Landsbyens funktion må således nærmest karakteriseres som landbrugsorienteret.

Vejnet:

De trafikale forhold er stort set begrænset til Pannerupvej, der må betegnes som en svagt trafikeret bivej. Det interne vejnets form er grenet og slynget og har et fint forløb ned mod, og over, dalbunden. Vejbelægningen består dels af asfalt, dels af grus, og fortove eksisterer ikke.

År 1974
Indbyggertal 34
Antal bygninger 22 bygninger fordelt på 9 ejendomme
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige 1
Særkende for landsbyen/ Landsbyen har et enkelt vandområde nemlig en mindre bæk, der snor sig igennem dalbunden. Bækken har fine omgivelser i dalen og bidrager stærkt til landsbyens særpræg.

Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Pannerup på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Pannerup

Litteratur og kilder:

Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.