Borum-Lyngby Kommune

Fra AarhusWiki

Kommunen opstod i forbindelse med anordningen om landkommunalvæsenet i 1841. Borum Sogn i Framlev herred og Lyngby sogn i Hasle herred udgjorde tilsammen Borum-Lyngby Kommune. Kommunen blev ledet af et sogneforstanderskabets, hvis vigtigste opgaver var fattigvæsen, skoler og veje. I 1868 trådte en ny landkommunallov i kraft, der ændrede betegnelsen sogneforstanderskab til sogneråd. Opgaverne var de samme, men de blev over tid udvidet med nye kommunale opgaver.

Borum-Lyngby Kommunes samlede areal var 1731 ha. I 1850 var befolkningstallet 566, mens det i 1960 var 747. I både Borum og Lyngby byer var der kirke og skole. I Borum var også en forskole. Skolerne blev dog nedlagt og eleverne flyttet til centralskolen i Sabro, der stod færdig i 1964. I Borum var også Borum-Lyngby Sognes Spare- og Laanekasse samt et forsamlingshus.

I kommunen ligger den berømte Borum Eshøj (104m), hvor man i 1870'erne fandt store fund fra ældre bronzealder. Af nævneværdige gårde kan nævnes: Borum Østergård, Yderupgård og Hovedgården Lyngbygård.

Borum-Lyngby Kommune blev en del af Aarhus Kommune med kommunalreformen i 1970.


Litteratur og Kilder

Dansk Center for Byhistorie http://ddb.byhistorie.codeitch.dk/kommuner/artikel.aspx?artikel=landkommuner.xml

J.P. Trap: Danmark, Bind 8, Gads forlag, 1963

Nationalmuseet https://natmus.dk/historisk-viden/danmark/oldtid-indtil-aar-1050/bronzealderen-1700-fkr-500-fkr/familien-fra-borum-eshoej/