Yderup

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Yderup er en landsby i Aarhus Kommune, som hører under Lyngby Sogn, Aarhus Vestre Provsti og Aarhus Stift. Byen hørte tidligere til Borum-Lyngby Kommune.

Historie

Oprindelig hørte Yderup til True Sogn, men kirken i True blev ødelagt under svenskekrigene 1618-1648, og ruinen blev revet ned af indbyggerne. Derefter var Yderup en del af Brabrand Sogn, indtil landsbyen blev lagt under Lyngby Sogn, hvor Lyngbygård ejede kirken.

Yderup 2018, foto af Ib Nicolajsen.

Ved udskiftningen i 1811 var der 4 gårde i Yderup, heraf var Yderupgård den nordligste. Gården tilhørte i mange år i det 19. og 20. århundrede familien Jørgensen. Anton Jørgensen, som var direktør for bøndernes sparekasse, har skrevet om livet i landsbyen.[1]

Jernbaneforbindelsen Aarhus-Randers, som gennemskærer byen, åbnede i 1862.

Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering:

Smålandsby.

Geografi og bevoksning:

Yderup er placeret i en mindre lavning i terrænet.
Helhedsvurderingen af beplantningen må betegnes som ikke særlig fremtrædende.

Bygninger og erhverv:

2 gårde og 7 beboelseshuse.

Vejnet:

De trafikale forhold i byen er stærkt præget af den gennemgående jernbane, der går tværs igennem området. Bivejen, der passerer igennem landsbyen må betegnes som lidt trafikerede. Det interne vejnets form er ugrenet og slynget. Vejbelægningen er udelukkende asfalt. Fortove eksisterer ikke.

År 1974
Indbyggertal 20
Antal bygninger 19 bygninger fordelt på 9 ejendomme
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige 1
Særkende for landsbyen

Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Yderup på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Yderup

Litteratur og kilder:

Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Historisk Samfund for Århus Stift: http://www.historisk-samfund-aarhus.dk/artikler

https://digdag.dk/

  1. Østjysk Hjemstavn 1936, 1937 og 1939.