Sabro Korsvej-Skolen

Fra AarhusWiki

- Skolerne i Fårup, Borum og Lyngby -

Der stod tre kommuner bag bygningen af Sabro Korsvejs-Skolen, der med Olaf Sahl som arkitekt blev taget i brug i august 1963 og officielt indviet 6. november 1964: Sabro-Fårup, Borum-Lyngby og Lading. Der var tale om en såkaldt forbundsskole eller centralskole, og den erstattede ikke mindre end syv gamle landsbyskoler, hvoraf de fire, Sabro, Fårup, Borum og Lyngby skoler hørte hjemme i den del af skoleforbundet, der i 1970 kom med i den århusianske storkommune. Lading med bl.a. Skjoldelev gik til Hammel.

Sabro Korsvej-Skolen var fra starten en 2-sporet syv-klasset skole med fuld overbygning. I skoleåret 1964/65 havde skolen 460 elever og 16 lærere, i 1970 var der et elevtal på 547, i 1989 på 400, og i skoleåret 2000/01 er der på klassetrin fra børnehave- til 9. klasse 492 elever med 114 børn i skolefritidsordningen ”Smørhullet”. En prognose af 14. november 2000 fra Århus Kommunale Skolevæsen peger på Sabro Korsvej-Skolen som den skole i kommunen, der frem mod år 2005 vil få den største elevtilvækst. Elevtallet vil, siger prognosen, stige til 692, hvilket svarer til en forøgelse på 44 procent. Det forventes, at byrådet på budgettet for 2001 vil sætte op mod 8 millioner kr. af til byggerier på Sabro-skolen, der senest udvidedes i midten af 70´erne.

Den tilbageblevne halvdel af den ældste skole i Sabro, som formentlig er fra 1830´erne, ligger på nuværende Vistoftvej 65. I begyndelsen af 1900-tallet byggedes der nyt, og hoved- og forskole placeredes på henholdsvis Astervej 7 og Astervej 5.

I Fårup, hvor der havde været skole fra 1740´erne til 1819 for børn fra Fårup, Sabro, Mundelstrup og Kvottrup, finder man de gamle skoler på nuværende Fårupvej 116. Hovedskolen blev opført i 1877, forskolen i begyndelsen af det nye århundrede. I Borum har der været skole tilbage i første halvdel af 1800-tallet, men de skoler, der stadig ligger på Bysvinget 16, er fra tiden før (hovedskolen, der ligger tilbagetrukket langs med vejen) og efter århundredskiftet (forskolen, der ligger med gavl mod vejen). Også i Lyngby har der været skole fra tiden efter skoleloven af 1814. Skolen, som måtte lukke i forbindelse med Sabro Korsvejs-Skolens start, er yngre og, nu som sognegård, beliggende på nuværende Lyngbygårdsvej 41.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon