Jørgen Martinus Ring v. Fønss (1790-1870)

Fra AarhusWiki

Jørgen Martinus Ring v. Fønss (født 23. juli 1790 i Gesing, død 1. juni 1870), var Vejer og Maaler i Aarhus i perioden 1830-1870, men har næppe fungeret efter 1859. Jørgen var desuden Kadet i 1804, Sekondløjtnant i 1808, Premierløjtnant i 1815 og tog Afsked med Kaptejnløjtnants Rang i 1819 og ejede Kærgaard i perioden 1818-1829.

Privatliv

Jørgen Martinus Ring v. Fønss er Søn af Landsdommer Peter Severin Fønss og Nicoline Ring og blev 27. marts 1818 gift med Kirstine Mørch Secher (født 1. juni 1800, død 14. april 1876 i Aarhus), Datter af Niels Jørgen Secher til Skaarupgaard og Edel Kirstine Secher.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og bestillingsmænd i Århus, 1941
  • V.A.Secher: "Slægten Secher" 110 - Topsøe-Jensen & Marquard: "Flakens Officerer" I/421'