Axel Martin Christian Andersen (1878-)

Fra AarhusWiki

Axel Martin Christian Andersen (født 27. januar 1878), var Kontrollør i Aarhus i perioden 1923-1931, tillige Assistent i København i 1909, i Vamdrup 1911, i Randers 1915, og Toldforvalter i Viborg i 1931.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Haandbog for Toldetaten 1935