Christian Kiørboe

Fra AarhusWiki
Christian Kiørboe

Politimester Christian Kiørboe, født d. 30. december 1871 i Balskov, Mørke Sogn.

Blev student i 1889. Cand. jur. i 1895. By- og Herredsfuldmægtig i Store Heddinge fra 1895-1900. Byfogedfuldmægtig i Aarhus fra 1900-1917. Byfoged i Varde fra 1917-1919 og Politimester i Aarhus fra 1919. Formand for foreningen Arbejde Adlers Aarhus afdeling fra 1911-1917. Medlem af bestyrelsen for Velgørenhedshjemmet fra 1919.

Litteratur og kilder

  • Aarhus Borger, 1915-1920, Hæfte XVI Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus