Arbejde Adler i Aarhus

Fra AarhusWiki
(Omdirigeret fra Arbejde Adler)
Indlæser kort...

Kristen landsforening, oprettet d. 3. februar 1911, hvor præsten Nicolai Dalhoff, der af natur af en ildsjæl. Udfra mottoerne "Ingen Almisse, men Arbejde" og "Er det ikke rigtigt og gavnligt at hjælpe de arbejdsløse ved at give dem arbejde, de hjemløse ved at skaffe dem et hjem?" ønskede pastor Dalhoff, at udsatte borgere skulle beskæftiges og på den måde være selv forsørgende.

Lokalforeningen i Aarhus havde kontor og en såkaldt "forplejningsstation" (Arbejdsherberg) i Frederiksgade 45-47, hvor også Fælleskontoret for Velgørenhed i Aarhus og ”Herberg for Hjemløse” holdt til. Husets klientel spændte fra faglærte folk det vil sige smede og fabriksarbejdere, snedkere, tømrere, murere og malere, sømænd og fyrbødere, handlende og kontorfolk med flere.

Lokalforeningen i Aarhus bestod af:

Forretningsudvalg

Formand, Næstformand og Sekretær

En levende kristendom som drivkraft

Pastor Nicolai Dalhoff fratrådte stillingen som landsforeningens formand i 1922, og blev umiddelbart i forlængelse deraf efterfulgt af Professor Prytz. Prytz var, i lighed med Dalhoff, troende og praktiserende kristen - en mand, der "praktiserede sin Kristendom ikke alene udfra det synspunkt at hjælpe den enkelte til at finde sin plads hos Gud, men også saaledes, at det blev til Folkegavn"

Baggrunden for ”Arbejde Adler” og velviljen hos Aarhus Amts Sognerådsforeninger

"Arbejde Adler" blev som landsorganisation stiftet som følge af at Sct. Stefansforeningen holdt årsmøde i Hernings Missionshus d. 27.10. 1910.

Foreningens udgangspunkt og (for)mål kan på følgende vis beskrives som: "en fuldkommen Forandring i de vandrende Mænds Tænkemaade og Levned". Hvad der ligger i en forandringen er bl.a. at blive afvænnet fra at drikke alkohol, og få en ny begyndelse med et af foreningens anviste arbejder.

I 2. udgave af bladet ”De Hjemløse”, udgivet af Fælleskontoret for Velgørenhed i Aarhus fra januar 1912 kan man læse, at Sognerådsforeningerne i Aarhus Amt havde et møde med ”Arbejde Adler” i Østergade. På mødet var blandt andet Fabrikant Heinrich Dambmann og Tømremester Bjerregaard-Jensen tilstede. Af notitsen fremgår det, at sognerådsforeningerne var positivt stemte overfor ”Arbejde Adler”´s sociale indsats overfor byens hjemløse.

Ifølge Dambmann var det nye i forhold til ”Arbejde Adler”, at ”man tidligere ikke havde nogen Velgørenhedsgren, hvorunder den unge, fattige Rejsende kunde hjælpes”. På den baggrund blev foreningen ”Arbejde Adler” med Pastor Dalhoff, København som formand, stiftet, og havde dermed en klar eksistensberettigelse, nemlig udfra devisen ”Ingen Almisse, men Arbejde” at formidle arbejde til den arbejdsløse.

Arkitekt Kleemann og 1. September 1911

Man kan i en artikel i avisen "De Hjemløse" fra 1911 læse, at 1. September 1911 var "Arbejde Adler"-Dag.

Én af drivkræfterne i foreningen var arkitekten og formand for byens Agitationsudvalg Thomas W. Kleemann (måske menes der arkitekt Wilhelm Th. Klemann), der i egenskab af at virke som formand, i et interview til Aarhusposten om blandt andet spørgsmålet om en lokal ”Arbejde Adler”-dag d. 1. September udtaler sig om en målsætning for foreningen, idet der i hans optik på det tidspunkt var bred, folkelig enighed om: ”at faa al Tiggeri ved Dørene bandlyst og oprettet Arbejdsanvisningskontor, hvor man i stedet kan vise Folk hen”.

Den russiske Enkekejserinde Dagmar besøger "Arbejde Adler" i Aarhus

I udgaven af ovenstående "De Hjemløse" kan man læse, at den dansk-russiske Enkedronning Dagmars (russisk: Мария Фёдоровна) (26. november 1847 – 13. oktober 1928) sammen med hendes hofchef Fyrst Oblenskys besøgte Aarhus hos kronprins Christian på Marselisborg Slot og hendes ønske om at besøge "Arbejde Adlers" kontor og velgørenhedshjem satte et yderligere positivt og optimistisk præg på dagen.

Dronning Dagmar donerede som følge af hendes besøg 500 kr. som hun gav den russiske konsul Hr. Drescher til videre distribuering til byens udsatte.

En landsdækkende, social forening

Foruden at virke i Aarhus både oprettede og drev "Arbejde Adler" såkaldte arbejdshjem/herberg i henholdsvis København, Odense, Randers jvf. Arbejde Adler, 1928.

Kilder

  • Aarhusposten, Nr. 215, Onsdag d. 9.8. 1911, 10. årgang
  • De Hjemløse, Nr. 2m 12. januar 1912
  • Beretning om "Arbejde Adler"´s Virksomhed i Aarhus 1915