Sct. Stefansforeningen

Fra AarhusWiki

Sct. Stefansforeningen er en forening stiftet i Aarhus i 1876 som en broderforening til Den danske Diakonissestiftelse på Frederiksberg.

Foreningen blev stiftet af lic.theol. Th. Hansen, der blandt andet havde ledsaget kong Georg til Grækenland som hofpræst og fungeret som præst ved Aarhus Vor Frue Kirke.

Sct. Stefansforeningens navn refererer til diakonen - og den første kristne martyr - Stefanus, der er nævnt i Ny Testamentes Apostlenes Gerninger (ApG) 6,1 - 8,3.

Konteksten for foreningens tilblivelse var, at Th. Hansen sammen med nogle venner henvendte sig til Kirkelig Forening for Indre Mission med ønsket om, at denne skulle tematisere de såkaldte "kirkelig filantropiske Gerninger" i deres program ligesom Indre Missions foreninger i Tyskland. Dette blev imidlertid ikke til noget, men gav dog anledning til at etablere Sct. Stefansforeningen som en "særlig Forening, opkaldt efter Diakonen Stefanus".

Foreningen arbejdede således under ledelse af blandt andet biskop Johannes Clausen (1830-1905) i en række byer på dels at udbrede, dels udvikle menighedsplejer, og bygge menighedshjem med asyler samt opføre det første Sømandshjem i provinsen.

Den første diakonisse blev ansat i 1876, hvor hun fik kost og logi på Fattiggården. I 1879 blev endnu en søster ansat som menighedsdiakonisse. I 1885 blev det besluttet, at de to søstre skulle flytte bolig til Asylet Børnely, der også blev drevet af foreningen.

Ét af de diakonale arbejder var opførelsen af Stefanshjemmet, samt børnehaven Asylet Børnely.

"Arbejde Adler"

En tilsvarende forening var Arbejde Adler. Denne blev stiftet på Sct. Stefansforeningens årsmøde i Hernings Missionshus d. 27. oktober 1910.

Kilder og litteratur

  • Arbejde Adler, nr. 18, 9. årgang, 28. maj 1920