Christian Theodor Rosenstand (1833-1906)

Fra AarhusWiki

Christian Theodor Rosenstand, født 19. januar 1833, død 20. april 1906, var Vejer og Maaler i Aarhus i perioden 1892-1906. Han var tillige Købmand i Aarhus, som handlede Korn en gros.

Privatliv

Christian Theodor Rosenstand er Søn af Herredsfoged i Hads-Ning Herreder Peter Phillip Rosenstand og Andriette Henriette Hasle. Christian Theodor Rosenstand var gift med Thora Skovgaard, død 13. maj 1909 i Mellerup.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og bevillingsmænd i Århus, 1941
  • Hauch-Fausbøll: "Slægtshaandbogen" - Aarhuus Stiftstidende 1906 Nr.108, 1901 Nr.149.