Jakob Olsen Lund (1739-1809)

Fra AarhusWiki

Jakob Olsen Lund (født 1739 i København, død 21. oktober 1809 i Aarhus 70 år gammel), var Toldkasserer i Aarhus i perioden 1788-1809. Tillige Havnekontrollør i København til 1788, Told- og Konsumptions-Kasserer i Aarhus 1788-1809.

Privatliv

Jakob Olsen Lund var gift med Anne Sophie Dalhoff (født cirka 1729, død 20. marts 1793, 64 år gammel), gift anden gang i 1794 med Elisabeth Augusta Begtrup (født 1. august 1755, død 24. maj 1824), Datter af Præst i Vistoft, Erik Gjørup Begtrup og Christine Augusta Bruun.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Pedersen, Embeds- og bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Joh.Caroc: "Slægten Begtrup" 78 - A.S.A.1930/58