Niels Rohde (1734 - 1800)

Fra AarhusWiki

Niels Rohde, født cirka 1734, død 6. december 1800, var Borgmester i Aarhus i perioden 1783-1800 og Vice-Raadmand pr. 16. marts 1775. Han var også Hospitalsforstander i Aarhus i perioden 1772-1798. Niels Rohde var tillige Byskriver 22. oktober 1778-1787.

Privatliv

Niels Rohde var gift med Anne Sørensdatter Trane, født 28. juni 1739 på Klavsholm, død 23. marts 1807 i Rosenholm Mølle. Hun er Datter af Forvalter på Klavsholm, Søren Klavsen Trane og Elisabeth Henriksdatter Wegner.

Børn: Peter Severin Rohde, født 1773, død 1810, Herredsfoged i Han Herred. Henrik Christopher Rohde, født 1778, død 1805, Hører i Aarhus. Søren Clausen Rohde, født 1780, død 1818, Præst på Venø.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Hoffmeyer I/451,458,II/28 - Hertel II/146 - P.T.6.R.3/57 - A.S.A.1913/132,1914/112 - Schytte 68 - A.g.T.2/280,3/428