Niels Rohde (1734 - 1800)

Fra AarhusWiki

Niels Rohde (født cirka 1734, død 6. december 1800) var borgmester i Aarhus i perioden 1783-1800 og vicerådmand fra 16. marts 1775.

Han var tillige hospitalsforstander i Aarhus i perioden 1772-1798 og byskriver i 1778-1787.

Privatliv

Niels Rohde var gift med Anne Sørensdatter Trane (født 28. juni 1739 på Klavsholm, død 23. marts 1807 i Rosenholm Mølle), datter af forvalter på Klavsholm, Søren Klavsen Trane og Elisabeth Henriksdatter Wegner.

Niels Rohde blev far til herredsfoged i Han Herred Peter Severin Rohde (1773-1810), hører i Aarhus Henrik Christopher Rohde (1778-1805) og præst på Venø Søren Clausen Rohde (1780-1818).

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Hoffmeyer I/451,458,II/28 - Hertel II/146 - P.T.6.R.3/57 - A.S.A.1913/132,1914/112 - Schytte 68 - A.g.T.2/280,3/428