Frederik Christian Gleerup (1728 - 1783)

Fra AarhusWiki

Frederik Christian Gleerup, født juli 1728 i Aalborg, død 12. marts 1783, er uddannet cand. jur 1754 og var Vice-Borgmester i Aarhus 11. september 1761 og borgmester i Aarhus i perioden cirka 1762 - 1783. Tillige Toldkontrollør 1776 og Justitsraad 1778.

Privatliv

Frederik Christian Gleerup er søn af Hans Jørgensen Gleerup og Johanne Trap og blev student i Aalborg i 1747. Frederik Christian Gleerup var gift med Cathrine Margrethe Thye, født cirka 1748, død 29. september 1820, 72 år gammel, Datter af kongelig Søkaptajn.

Børn: Christopher Gleerup, født 1774, død 1852, Præst i Føns. Frederik Ludvig Gleerup, født 1774, død 1812, Præst i Hygom; Joachim Frederik Christian Geelup, Degn; Ulrikke Gleerup, født 1773, død 1832, gift med Henrik Hans Nicolaj Haar, Præst i Skjødstrup., Johanne Gleerup. Frederikke Nyby Gleerup, gift med Løjtnant Klem. Engelke Gleerup, født 1781, død 1853, gift med Jens Jensius Gjeding, Præst i Idom.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og bevillingsmænd i Århus, 1941
  • Juridisk stat 1881 - Hoffmeyer I/450 - A.S.A.1913/173 - P.T. 6.R.I/150 - A.g.T.2/280