Skødstrup

Fra AarhusWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Forstad og stationsby i Aarhus Kommune, tidligere Skødstrup Kommune, Skødstrup Sogn.

Historie

Stationen

Skødstrup station blev fra 15. januar 1968 nedrykket (dvs. administrativt ændret) til "station uden offentligt læsespor" - det vil sige, at man ikke længere kunne sende og modtage godsvogne. 25. maj 1968 blev Skødstrup station nedlagt - uden den tids vanlige overgangperiode som trinbræt. 4. august 1979 åbnedes Skødstrup som trinbræt og krydsningsstation på Århus Nærbane.

Skødstrup Kirke, foto: Ib Nicolajsen, 2018.


Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering:

Storlandsby

Geografi og bevoksning:

Skødstrup ligger på skråningen til Kalø Vig, terrænet er lavt mod sydøst og højt mod nordvest.

Skødstrup med kig til Studstrupværket og Aarhus Bugt. Foto: Ib Nicolajsen, 2018.


Den ældre bydel, med undtagelse af Grenåvejen er velbevokset med træer og lignende, men hvis man regner villakvartererne med, virker Skødstrup som en bar by.

Bygning og erhverv:

14 gårde, 536 beboelseshuse med udhuse, 14 bygninger anvendt som forretninger og 13 bygninger anvendt som forretning og beboelse.

Vejnet:

Den meget trafikerede hovedvej A15, Grenåvej, dominerer en stor del af byen. De øvrige veje og Grenåbanen er ikke så trafikerede. Grenåvejen virker ugrenet, retliniet, mens det øvrige vejnet gør et grenet, slynget indtryk. Vejbelægningen er praktisk udelukkende asfalt, mens der ligger fortove i villakvartererne og langs Grenåvejen.


År 1974
Indbyggertal 1500
Antal bygninger
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige 15
Særkende for landsbyen Udsigten fra Tagmosevej-Åstrupvej mod øst er storslået, trods Studstrupværket med dets skæmmende skikkelse.

Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.


Litteratur og kilder

Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Historisk Samfund for Århus Stift: http://www.historisk-samfund-aarhus.dk/artikler

Henvisninger:

Skødstrup Sogn