Bernt August Goll (1866-1936)

Fra AarhusWiki
Byfoged Bernt August Goll

Bernt August Goll var byfoged i Aarhus i perioden 1908-1919 samt by- og rådstueskriver i 1908.

Født 31. august 1866 i Bergen.

Søn af skibsfører Bernt Goll.

Bernt August Goll blev student i 1882, cand. jur. i 1887 og arbejdede som assistent i politikammeret søndre afdeling som fuldmægtig i 1896. I 1902 blev politiinspektør, og fra 1908 virkede han som byfoged og politimester i Aarhus. Han var også formand for Aarhus Værgeråds søndre kreds, medlem af og i bestyrelsen for Fængselshjælpen, Dansk Kriminalistforening og "Pligtens Ofre".

Bernt August Goll var formand for Aarhus juridiske Forening, medlem af Aarhus Teaters repræsentantskab, formand i Jyllandsbankens repræsentantskab, næstformand i Dansk Hypotekforsikringsbanks bestyrelse, formand for Teaterforeningen i Aarhus, bestyrelsesmedlem i den danske afdeling af Men's League of Women Suffrage, forfatter til flere kriminalpsykologiske bøger samt medarbejder ved adskillige juridiske og litterære tidsskrifter.

Bernt August Goll blev desuden Ridder af Dannebrog og modtog Røde Ørns Ordenen og Skt. Anna Ordenen.

Litteratur og kilder

  • Aarhus Borgere 1915-1920, hæfte I. Udgiver: M. A. Caprani's Fotografiske Atelier, Aarhus.
  • H. Friis-Petersen, Embeds- og bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Juridisk Stat 1928 - Biogr. Lex. 8/216.