Gregorius Beaufin

Fra AarhusWiki

Gregorius Beaufin (født i Grevskabet Durlach), var Bartskær i Aarhus fra han tog Borgerskab 30. januar 1688, tillige Feltskær ved Oberst Preens Regiment. Borgerskabet opsagde han 12. marts samme år, fordi der allerede fandtes to bartskærer i byen, men han forblev i hæren til han 14. december 1691 påny tog Borgerskab som Bartskær, hvilket nævnes i 1694.

Privatliv

Gregorius Beaufin tog 30. januar 1688 Borgerskab i Aarhus og var gift med Verete Poulsdatter.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • V.Ingerslev II/94 - Hoffmeyer: P.N.