Christian Julius Thorup

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Christian Julius Thorup i 1895

Politimester Christian Julius Thorup, 13/11-1835-28/2-1903

Thorup blev student i Viborg i 1855. Herefter tog han til København for at studere jura. Han blev cand. jur. i 1863. Efter sin eksamen blev han ansat som assistent i kultusministeriet.

Thorup blev politimester i Aarhus efter Louis Hammerich i 1877. Han var også byfoged, bo- og rådhusskriver på samme tid. Han besad embedet indtil 1895, hvor han blev herredsfoged i Hasle og flere andre herreder.

Henvisninger