Casper Reinhard Spang (1826-)

Fra AarhusWiki

Casper Reinhard Spang (født 8. maj 1826), Toldassistent i Aarhus i perioden 1875-1878, tillige løjtnant. Casper var også Toldassistent i Ottensen i 1855, i Heide 1860, 1864 og Toldkontrollør i 1875,og udnævnt til Kaptajn i 1878.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus 1941
  • Kalender for Toldetaten 1871 - Haandbog for Toldetaten 1881