Niels Hviid

Fra AarhusWiki

Niels Hviid (født 1757, død 28. august 1813) var borgmester i Aarhus i perioden 1801-1813.

Han var uddannet exam.jur. i 1777 og blev udnævnt til vicerådmand i Aarhus 13. august 1783.

Han blev herefter udnævnt til byfoged i Aarhus samt herredsfoged og skriver i Houlbjerg og Galten Herreder 5. maj 1784, udnævnt til viceborgmester 16.marts 1798 og borgmester i 1801. Samtidig med udnævnelsen til borgmester fratrådte han byfogedembedet.

Niels Hviid blev justitsråd i 1809 og fik post som stadshauptmand og borgermajor.

Privatliv

Niels Hviid var gift to gange; første gang med Charlotte Petersen og anden gang med Elisabeth Christiane Frisenberg (født 1763 eller 1794, død 9. december 1839).

Han blev far til Ovena Lucie Hviid (1785-1854), gift med direktør ved Sorø Akademi Erik Gjørup Tauber.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Hoffmeyer:_ P.N. - hoffmeyer/I/458,II/18,28 - A.S.A.1913/174 - Juridisk Stat 1881 - A.g.T.2/280 . Koefoed 123 -. J.Caroc: "Slægten Begtrup" 81