Jep Sture

Fra AarhusWiki

Jep Sture nævnes som tinghører i Aarhus i 1465 og rådmand i perioden 1476-1488.

Det er muligvis Jep Sture, som Studsgade er opkaldt efter.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Hübertz I/34,39,64 - Hoffmeyer: P.N.