Einar Hoeck (1891-)

Fra AarhusWiki

Einar Hoeck (født 8. oktober 1891 i København), var politimester i Aarhus i 1931. Einar blev student I 1909, uddannet cand. jur i 1914 og virkede som Byfogedfuldmægtig i Fredericia i 1916, i Aarhus i 1917, Auditør i Aarhus i 1919, tillige Politifuldmægtig i Aarhus samme sted i 1920.

Privatliv

Einar Hoeck var søn af Grosserer N. C. Hoeck og Sophie Kathrine Albertsen, og blev 2. maj 1920 gift med Nina Sommerfeld (født 22. marts 1896 i Oslo), som var Datter af Christian Sommerfeld og Anne Knudsen.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Kraks blaa Bog