Christen Fellumb (1753 - 1825)

Fra AarhusWiki

Christen Fellumb (født i cirka 1753 - død 1825) var konstitueret Byfoged i Aarhus i 1784, Prokurator i Aarhus Stift 1786, ved alle Over- og Underretter i Nørre Jylland s. A., og var foruden det Fuldmægtig i Norge, konstitueret By- og Raadstueskriver i Trondhjem. I 1787 var Christen Fellumb Byfoged i Ebeltoft samt Herredsfoged i Sønder og Mols Herreder, og Forligsmægler i Mols Herred 1799, By- og Herredsfoged 1811, virkelig Kancelliraad 1820.

Privatliv

Christen Fellumb blev døbt i Aarhus 3. januar 1753 i Aarhus og er søn af Raadmand Mathias Nielsen Fellumb (1701-1783) og er uddannet jurist i 1774. Christen Fellumb var gift med [[Martha Sophie Amalie Wium (1760-1832), født 24. juni i Trondhjem, død 26. maj i Sdr. Højrup, Datter af Byskriver Hans Wium og Anne Sofie Collin.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og bestillingsmænd i Århus, 1941.

Samt alle de kilder, Friis-Pedersen bruger til det enkelte opslag.

Ex.

  • Hjorth-Nielsen, "Danske Prokuratorer" 97