Frederik Christian Bernhard Stephan Vestergaard (1837-1917)

Fra AarhusWiki
Frederik Christian Bernhard Stephan Vestergaard. Efter maleri af Otto Haslund.

Borgmester og auktionsdirektør Frederik Christian Bernhardt Stephan Vestergaard medlem af Aarhus Byråd 1886 - 31. marts 1905, som borgmester. Konferensråd, Dannebrogsmand og udnævnt til Ridder af Dannebrog i 1888.

Født 3. januar 1837 i Kerteminde, død 2. september 1917 i Aarhus.

Søn af kateket Peter Christian Georg Westergaard og hustru Pouline Mathilde Middelboe.

Gift 8. november 1872 i København med Elisabeth Christine Lovise Emilie Dyrlund (født 5. juli 1845 i København, død 3. januar 1945 i Humlebæk Sogn, Frederiksborg Amt), datter af grosserer Niels Christian Svendsen Dyrlund og hustru Christiane Dorthea Emilie Westergaard.

Karriere

Vestergaard var student fra Borgerdydsskolen i Kerteminde i 1856. Herefter tog han en juridisk eksamen og blev cand.jur. i 1862.

Efter sin eksamen blev han ansat som assistent for Justitsministeriet i 1865 og var ansat en årrække i Ministeriet for Island. Arbejdet i Justitsministeriet og Ministeriet for Island gav ham et godt indblik i administrationsspørgsmål.

I 1877 blev han udnævnt til byfoged og byskriver i Nykøbing Mors.

Borgmester

I 1886 blev han udnævnt til borgmester og auktionsdirektør i Aarhus. Den 1. januar 1886 kunne man læse i Århus Stiftstidende at: ”Vor nye Borgmester Vestergaard ankom hertil iforgaards Aftes og fik igaar overleveret sit nye Embede ved Stiftamtmand Regenburg og paa Byraadets Vegne i Overværelse af Overretssagfører Kier. Borgmesteren boer i Borgmesterembedets Gaard, hvor forøvrigt Kammerherre Schmidten forbliver boende til April Flyttedag.” Borgmestergården lå i Mejlgade 6.

I sin tid som borgmester høstede han anerkendelse for din dygtighed, korrekthed og sine evner som en god forhandler. Han arbejdede også inden for kunst og åndslivet. Han var aktiv inden for bestyrelsen for Aarhus Museum. Vestergaard var også medlem af Aarhus Privatbank og Ny Jydske Kjøbstad-Creditforening. Han var valgt ind som byrådets repræsentant i Ny jydske Kjøbstad-Creditforening. Han sad også i direktionen for Aarhus Sindsygehospital.

Vestergaard døde i 1917 på Aarhus Kommunehospital. Han blev begravet fra Aarhus DomkirkeNordre Kirkegård.

F. Vestergaards Gade er anlagt i 1919, men navngivet i 1913 efter ham, som del af en navnegruppe af lokalpolitikere på Frederiksbjerg.

Medlem af eller byens repræsentant i ...

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Leif Dehnits og overført fra Århus Leksikon
  • Lars Eriksen, i: Ole Degn og Vagn Dybdahl (red.), Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd 1838-1968, Århus 1968, s. 2-3. Bestil materiale
  • Sejrs Sedler
  • Irene Hellvik, i: Ib Gejl (red.), Århus - Byens borgere 1165-2000, Århus 2000, s. 331. Bestil materiale