Claus Mikkelsen Clausen (1877-)

Fra AarhusWiki

Claus Mikkelsen Clausen (født 17. december 1877), var Medhjælper i Aarhus i perioden 1921-1924, og arbejdede desuden som Assistent i 1909, i Sæby 1911, og Toldforvalter i Løgstør i 1924.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Haandbog for Toldetaten 1935