Thomas Pedersen Funder (1804-1860)

Fra AarhusWiki
Thomas Pedersen Funder

Thomas Pedersen Funder var tobaksfabrikant og uddannet cand. jur., medlem af Aarhus Borgerrepræsentation fra 2. april 1838 samt borgerlig rådmand fra 2. april 1838 til 30. marts 1854.

Født den 20. juni 1804 i Aarhus, død den 21. juli i Aarhus.

Søn af købmand og tobaksfabrikant Peder Funder og hustru Karen Rindom.

Gift første gang den 14. oktober 1829 i Aarhus med Vilhelmine Apolline Louise Bidsted, født 5. juli 1804 i Gentofte, død 28. november 1832 i Aarhus, datter af byfoged Thomas Albertin Bidsted og hustru Johanne Margrete Boesen.
Gift anden gang den 5. november 1834 i Storring kirke med Henriette Juditte Bidsted, døbt 22. juni 1801 i Gentofte, død 5. september 1868 i Aarhus, søster til hans første hustru.

Funders politiske arbejde

Funder hørte efter fødsel og social placering til byens kreds af velstående købmænd, men adskilte sig delvist fra den ved også at være akademiker, idet han blev cand.jur. 1826.

I 1834 valgtes han til stænderdeputeret for Jyllands 2. købstaddistrikt og genvalgtes i 1841. Han var kongevalgt medlem af den grundlovgivende rigsforsamling og medlem af Rigsdagens Landsting i 1849-1853.

I sit politiske arbejde som stænderdeputeret repræsenterede Funder oppositionen mod enevælden i et tidligt afbleget frisind, der i årenes løb blev stedse mere konservativt præget. Men både ved sin position og sin praktiske dygtighed formåede han at fylde alle hverv, der i tidens løb blev ham betroet. Han kunne som ideal have haft den victorianske tids købmand med typens fortrin og begrænsning - bare omsat til et jysk format. Uanset sin deltagelse i det politiske liv hjemme og ude, passede han flittigt ledelsen af sin tobaksfabrik, der senere indgik i Schmalfelds Fabrikker A/S, og i 1847 kunne han for 56.000 rigsdaler købe hovedgården Astrup i Salling.

Titler og poster

  • Ridder af Dannebrog
  • Kancelliråd 1840
  • Komiteen til at anvise regninger 1838
  • Fattigforstander 1838 og 1851

Litteratur og kilder