Carl Ferdinand Schumacher (1825-1897)

Fra AarhusWiki

Carl Ferdinand Schumacher (født 23. november 1825, død 6. maj 1897), var Toldinspektør i Aarhus i perioden 1882-1897, tillige Fuldmægtig ved Overtoldinspektoratet i København i 1855, Forstkandidat i 1850, Landmaaler, Forstinspektør ved Gisselfeld i 1854 og Toldinspektør i København i 1874.

Privatliv

Carl Ferdinand Schumacher var Søn af Overtoldinspektør for København Andreas Christian Schumacher og Sophie Cathrine Weilbach.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Danske Forstkandidater 1798-1897 Nr. 351 - Haandbog for Toldetaten 1896