Jacob Rasmussen Lihme (1644-1728)

Fra AarhusWiki

Jacob Rasmussen Lihme (født cirka 1644 i Horsens, død 21. marts 1728 i Aarhus, 84 år gammel, begravet i Aarhus Domkirke), var kongelig Majestæts Tolder i Aarhus i perioden 1711-1728. Han var desuden Skriver ved Bremerholm i 6-8 år, Toldkontrollør i Assens i 1692.

Privatliv

Jacob Rasmussen Lihme er Søn af Købmand Rasmus Pedersen Lihme og Birgitte Christophersdatter Lydow, og blev gift 25. februar 1717 i Viborg med Mette Marie Gandorph (født cirka 1681, død 1725, begravet 8. januar samme år i Aarhus), Datter af Rådmand og Postmester i Viborg Jens Madsen Gandorph og Anne Gerber; gift første gang med Købmand Søren Haar i Viborg, 2. gang med Byfoged Hans Lassen i Viborg.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og bestillingsmænd i Århus, 1941
  • H. Friis-Petersen, "Niels Torkildsen Lym"