Carl Frederik Düring-Rosenkrantz (1792-1876)

Fra AarhusWiki

Carl Frederik Düring-Rosenkrantz (født 11. februar 1792, død 3. januar 1876 i Damager ved Haderslev), var Postmester i Aarhus i perioden 1842-1854 med afsked 5. august 1854. Carl Frederik startede sin karriere som Sekondløjtnant i 1812, Premierløjtnant 1830, kar. Ritmester 1839, og blev under navnet Düring-Rosenkrantz ophøjet til Fidescommisbesidder (Willestrup), Baron og Kammerjunker.

Privatliv

Carl Frederik Düring-Rosenkrantz blev 3. november 1827 gift med Elisabeth Dorothea Maria Baronesse Rosenkrantz (født 13. december 1798, død 9. juli 1875), Datter af Christian Rosenkrantz, Lensbaron til Rosenholm, og Ida Vilhelmine Grevinde Raben.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Olsen - Richter: "Den danske Landmilitær-Etat" - F. Krogh: "Den højere danske Adel" 195 - F. Krogh: "Dansk Adelskalender" 154.