Gamle gadenavne

Fra AarhusWiki
Udsnit af kort fra midtbyen 1914. Med bl.a. gamle gader som Garvergyde, Louisegade, Hospitalsgade og Tangen

Aarhus har haft flere gamle gader, der med årene enten har skiftet navn eller er forsvundet. Mange navneskift skete i sidste årti af 1800-tallet, og igen i slutningen af 1930'erne.

Oversigten her indeholder gader og veje i Aarhus by, der har skiftet navn eller ikke eksisterer mere - hovedsageligt ændringer indtil 1950'erne. I første halvdel af 1900-tallet var der også gader og veje, der var planlagt og navngivet uden at de alligevel er blevet anlagt.

Hvis man støder på et gammel gadenavn i Aarhus, kan oversigten vise, hvad denne gade hedder i dag. Nogle gader har haft flere forskellige navne (for eksempel Amtmandstoften > Diagonalvejen > Ny Banegårdsgade), så årstallet for navneskiftet viser kun, hvornår det nyeste navn er givet, ikke nødvendigvis hvornår skiftet er sket fra det anførte gamle navn til det nyeste.

Supplerende oplysninger om gadernes historie skal findes under de enkelte gadenavne, som er linket i oversigten (hvis der findes en beskrivelse). Det kan være oplysninger om gadenavnets oprindelse og eventuelle historier, som knytter sig til gaden.

Kadsteds navnefortegnelse

Johs. Kadsted lavede i juni 1943 en maskinskrevet 'Gadenavnefortegnelse for Aarhus'. Niels Johannes Nielsen Kadsted, der var født 1882 i Aarhus, var konstruktør ved Stadsingeniørens Kontor i Aarhus Kommune, muligvis tilknyttet Vejnavneudvalget, og lærer ved Teknisk Skole.

Heri skrev han indledningsvis:

"...Endnu 1850-60 fandtes i Byen knap 30 Gader, mest snævre og korte, nu 1943 mere end 500 navngivne Gader... Ved kommunal Foranstaltning fornyes for Tiden en Del af Byens Gadeskilte, saa Skiltene vil vise sig i en ensartet Retskrivning. Gadeskiltene vil da, saafremt det af Byraadet vedtagne Navn er rigtigt gengivet, være Forbillede for al Offentliggørelse af Byens Gadenavne, den Rettesnor private- og offentlige Institutioner maa følge...".

Herudover havde han nogle synspunkter om gadernes navne:

"Det synes dog mærkeligt, at ikke en af hine Tiders Stormænd af sin Samtid er erindret ved et Gadenavn. Aarsagen hertil kan maaske søges deri, at ingen Stormænd, bortset fra Prælater, har haft fast Bopæl eller Virke i Aarhus By. Betimeligt kan det synes, at Biskop Peder Vagnsen havde været mindet, omend kun ved et Gadenavn i den indre By, idet Sct. Clemens Staden dog er vokset op omkring det af Peder Vagnsen anlagte Storværk, Domkirken.
I ældre Tider har man, som de oprindelige eller benyttede Navne viser, ogsaa ændret forskellige Navne og ikke altid til det bedre. Det kan endda ofte synes, som om bestemte Gader har været betegnet ved flere Navne. Aarsagen hertil maa da antagelig være, at et Gadenavn er opstaaet i Folkemunde som henvisende Stedbetegnelse og ikke, som af Nutiden krævet, højtideligt vedtaget af Byens Raadmænd. En Nødvendighed i et større Samfund."

Gadeliste

  • I 2018 findes der omkring 3000 gade- og vejnavne i Aarhus.
A . Gammelt navn Nyt navn Nyt navn givet Bemærkninger
Adelvejen Dynkarken Før 1858 -
Amerikavej Anholtsgade 1902 -
Amtmandstoften, Diagonalgaden Ny Banegårdsgade 1939 -
Andersensgade Bøgegade 1897 -
Artillerivej - - Lå langs artillerikasernen Langelandsgade
Asylgade, Asylvej Hans Hartvig Seedorffs Stræde 1978 Til 1893: Pistolstræde
Til 1939: Asylvej
Fra 1978: Hans Hartvig Seedorffs Stræde
Aagade Åboulevarden 1934 -
B . Gammelt navn Nyt navn Nyt navn givet Bemærkninger
Badegyde, Badevej - - Nedlagt, lå i Spanien ved belysningsvæsenet
Badstuestræde Badstuegade 1858 -
Bag Borgporten - - Tidligere Kjødtorvet
Bag Klosteret Klostergade Før 1858 Lå ved Grønnegade og Klostergade
Bag Risgaard Rosensgade Før 1500 -
Bag Svømmehallen - - Tidligere del af Toldbodgade
Bagvejen Egegade 1897 -
Banegaardsvej Banegårdsgade 1899 -
Barbergyde, Barbergade Sct. Clemens Stræde 1896 -
Basballebro Immervad Før 1796 -
Biblioteksgade Emanuel Sejrs Gade 1965 Biblioteksgade navngivet 1898
Bispegade, Bispegyde - - Tidligere plads foran Bispegården, også kaldt Kjødtorvet
Blegepladsen Åboulevarden 1934 En del af den lå ved Åboulevarden
Bodelsgyde Gammel Munkegade Før 1796 -
Borupsgade Morten Børups Gade - Morten Børups Vej navngivet 1887
Brandzonevej - - Nedlagt, ved Slagtehusvej- Celebesvej
Brendstrupvej Langelandsgade 1899 Hed indtil 1879 Brendstrupvej
Brobjerggade Frederiksgade 1824 -
Bøddelgyde Gammel Munkegade Før 1796 -
Børspladsen - - Uofficiel betegnelse for del af Havnegade
C . Gammelt navn Nyt navn Nyt navn givet Bemærkninger
Ceres Broen - - Ved Thorvaldsensgade
Christianiagade Oslogade - 1910 Oslogade :Randersvej-Bergensgade
1943/1943 resten af Oslogade
Chr. Richardts Vej Digtervænget 1942 -
Chr. Winthers Vej Aarestrupsvej 1940 Ikke den nuværende Chr. Winthers Vej i Åbyhøj
I dag Emil Aarestrups Vej
D . Gammelt navn Nyt navn Nyt navn givet Bemærkninger
Dagmarsgade Thomas Jensens Allé - Lå ved Valdemarsgades skole
Dalgasvej Montanagade 1903 -
Den Døde Mands Vej - - Ved Viborgvej. Var parallelvej til Silkeborgvej
Den Gamle Vej - - Lå mellem Morvadsvej og Ørnereden
Det Store Torv Store Torv Før 1796 -
Diagonalgaden, Amtmandstoften Ny Banegårdsgade 1939 -
Dr. Margrethesvej Grenåvej - Hed Dr. Margrethesvej 1903-1939 fra Skovfaldet til bygrænsen
E . Gammelt navn Nyt navn Nyt navn givet Bemærkninger
Ekspresvej Fuglesangs Allé 1927 -
Emmervad Immervad Før 1796 -
F . Gammelt navn Nyt navn Nyt navn givet Bemærkninger
Fabriksstræde Amaliegade 1857 -
Farvergade Møllegade 1916 -
Fattiggårdsbakken Vester Allé 1888 -
Fiskernes Gade Fiskergade Før 1796
Folmers Gyde - - Tidligere sidevej til Frederiksgade
Frederiks Allé Broen Frederiksbroen - Ombygget 1924. Nu kaldet Frederiksbroen
Frue Kirkerist Klostertorv 1939 -
Fægyde Nørreport 1939 Fra Mejlgade - Studsgade
G . Gammelt navn Nyt navn Nyt navn givet Bemærkninger
Galgebakkevej Ny Munkegade 1882 -
Galgefaldet - - Lå i området ved Øgadekvarteret
Gammeltorv Lille Torv Før 1796 -
Garvergyde, Garvernes Gade Møllegade 1916 -
Glentevej Fuglebakkevej 1939 -
Godsbanegade Janus la Cours Gade 1928 -
Grenaa Landevej Skovvejen 1872 Trøjborgvej-Østbanetorvet: Skovvejen

Trøjborgvej-Nordre Ringgade: Dr. Margrethes Vej

Grisetorvet Vesterbro Torv Omkring 1890 -
Grønland - - Nedlagt. Lå i området bag Svømmehallen
Grønlundsvej, Grønlundsgade Hjelmensgade 1890 Oprindeligt navn efter derboende købmand
Grønnegade - Før 1858 Haft flere navne: Vestre Møllesti, Sct. Karens Gade,
Skiddensig, Skiddengyde, Skiddenstræde, Roddensig, Ny Grønnegade
Guldbergsgade Høegh Guldbergs Gade 1902 -
H . Gammelt navn Nyt navn Nyt navn givet Bemærkninger
Hads Herreds Vej Oddervej 1939 -
Hads Herreds Landevej Strandvejen 1900 -
Havgyde Nørreport 1939 -
Hejrevej Nattergalevej 1939/ 1941 -
Hieronimusbakken Vester Allé 1888 -
Hjejlevej Høgevej 1939 -
Holmevej Carl Nielsens Vej 1965 Strækningen Kongevejen-Strandvejen
Holstebroplads Regenburgs Plads 1932 -
Holstebrovej Regenburgsgade 1932 -
Hospitalsgade Klostertorv 1939 -
J . Gammelt navn Nyt navn Nyt navn givet Bemærkninger
Jens Pedersens Gyde - - Ukendt beliggenhed
Jens Grønlunds Vej Hjelmensgade 1890 -
Jeronimusbakken Vester Allé 1888 -
Jægergaardsvej Jægergårdsgade 1923 -
K . Gammelt navn Nyt navn Nyt navn givet Bemærkninger
Kalkværksstræde - - Nedlagt,
var sidegade til Frederiks Allé ved Hallssti
Kildevej - - Tidl. vej forbi Sct. Nicolaus kilde
Klemensstræde Sct. Clemens Stræde 1896 -
Ved Klosteret Klostergade Før 1858 -
Knudersbakke Knudriisbakken - Gangsti
Knudshøvsbakke Knudriisbakken - Gangsti
Kunstvej Dannebrogsgade 1898 -
Kvægtorvet Sct. Clemens Torv 1868 Vesterbro Torv også kaldet Kvægtorv
Kødtorvet, Kjødtorvet Sct. Clemens Torv 1868 En tids også Bispetorvet
L . Gammelt navn Nyt navn Nyt navn givet Bemærkninger
Langelandsgades Tværvej Emil Aarestrups Vej 1940 Til 1909: Langelandsgades Tværvej
1909-1940: Chr. Winthers Vej
1940 - Emil Aarestrups Vej
Lemvigvej Tage-Hansens Gade 1932 -
Lillevej Egegade 1897 -
Lille Vestergade Vesterport 1910 -
Lindevej Birketinget 1939 -
Louisegade Åboulevarden 1934 Indtil 1934 den sydlige del af Åboulevarden fra Vester Allé til Christiansgade,
Åboulevarden 59-69
Louisenhøj - - Tidligere gård under Marselisborg,
nu Stefanshjemmet
Louisenlund - - Skovriderbolig på Skovridervej
Lærkevej Duevej 1937 -
M . Gammelt navn Nyt navn Nyt navn givet Bemærkninger
Megilgade Mejlgade Før 1796 -
Middelgade Mejlgade Før 1796 -
Mindet - - Til 1934 hed den nordlige del Dynkarken
Montanavej Montanagade 1903 -
Munkebakken Ny Munkegade 1882 -
Møllebakken Mønsgade 1899 -
Møllevejen - - Gl. privat vej til Vesterbro Mølle
Maagevej Blåmejsevej 1939 -
N . Gammelt navn Nyt navn Nyt navn givet Bemærkninger
Niels Ebbesens Plads - 1941
Niels Ebbesens Vej - - Tidl. fra Ringgaden til bygrænsen: Randersvej.
Fra Vennelyst til Ringgaden: Nørrebrogade
Nordre Havnealle - Omkring 1915 Nedlagt. Lå på Nordhavnen
Nordre Kystværnsvej - 1930 Nedlagt. Lå på Nordhavnen
Nordre Skraavej - 1930 Nedlagt. Lå på Nordhavnen
Norgyde Nørreport 1939 -
Ny Grønnegade Grønnegade Før 1858 -
Ny Kirkeplads Skt. Lukas Kirkeplads 1917 -
Nyvej Fænøgade 1939 -
O . Gammelt navn Nyt navn Nyt navn givet Bemærkninger
Olaf Hansensvej Borgmester Jacob Jensens Gade 1946 -
Ole Rømers Vej Ole Rømers Gade 1907 -
Olsensvej Thunøgade 1889 -
P . Gammelt navn Nyt navn Nyt navn givet Bemærkninger
Passagen Fiskergyde Før 1796 Se også Tangen
Pistolstræde Hans Hartvig Seedorffs Stræde 1978 Til 1893: Pistolstræde
Til 1939: Asylvej
Fra 1978: Hans Hartvig Seedorffs Stræde
Polakhaven Spanien 1828 -
Pustervig Volden Før 1594 Sydvestlige del af Volden
hed indtil 1867 Pustervig.
Senere er navnet Pustervig atter anvendt
R . Gammelt navn Nyt navn Nyt navn givet Bemærkninger
Rakkertoften - - Lå ved Ny Munkegade
Reginehøj Skovvej Skovvangsvej 1897 -
Revet Åboulevarden 1934 Mindebrogade-Dynkarken
Åboulevarden 2-6
Rolighedsvej Rugbakkevej 1939 -
Rytterstien Ridderstræde Før 1858 -
Raaddengyde Grønnegade Før 1858 -
Raadhusstræde Mathilde Fibigers Have 1986 Oprindelig smalt stræde mellem
det gamle rådhus fra 1857 og daværende stiftsprovstbolig
S . Gammelt navn Nyt navn Nyt navn givet Bemærkninger
Sct. Karens Gade Grønnegade Før 1858 -
Sct. Olufs Gyde Sct. Olufs Gade 1899 -
Sct. Pedersstræde Skolegyde Før 1796 -
Sct. Peters Alters Grund Skolegyde Før 1796 -
Skidengyde, Skidenvig, Skidenstræde Grønnegade, Møllestien - Grønnegade før 1858. Møllestien før 1796
Skidenpyt Højbjerg ca.1908 Skidenpyt var det gamle navn for bydelen Højbjerg
Skoletrappen - - Trappe ved Aarhus Katedralskole
Skovvejen - 1872 Før 1872 betegnet som Strandvejen
Hed oprindelig Grenaa Landevej
Slangevej - 1930 Nedlagt. Bugtet vej på Sydhavnen
Smuen Sct. Clemens Stræde 1896 -
Smøgen - - Gl. marksti fra Ny Munkegade til Sølystgade
Socialgaden Tjørnegade 1897 -
Sorte Odde Finnedalsvej 1947 -
Stentrappen - - Engang betegnelsen for
Sct. Clemens Stræde og den vestlige del af Sct. Clemens Torv
Strandvejen Skovvejen 1872 Vejen fra Østbanetorvet til Trøjborgvej
Studegade Nørreport 1939 Studsgade-Nørreport, senere kaldet Tværgade
Struervej Thomas Nielsens Gade 1934 -
Sturisgade Studsgade Før 1796 -
Strømøgade Møllevangs Allé 1933 Katrinebjergsvej-Brendstrupvej
Svinetorvet Vesterbro Torv Omkring 1890 -
Sygehusboulevarden Nørre Boulevard 1893 -
Sønderbakket - - Hvor Søndergade nu ligger
Søndre Skraavej Javavej 1944 -
T . Gammelt navn Nyt navn Nyt navn givet Bemærkninger
Tangen - - Nu en del af Klostertorv
Teglgaardsgade/ Teglgaardsstræde Sjællandsgade 1891 -
Teglværksvej Langelandsgade 1899 -
Ternevej Tornskadevej 1939 -
Thyrasgade Sct. Nicolaus Gade 1939 -
Tobaksvejen - - Tidligere vej i Marselisborg skov
mellem Oddervej og Damvejen
Torngade Kannikegade Før 1796 -
Torvegade Store Torv, Borgporten - -
Tranevej Falkevej 1939 -
Tværgade Nørreport 1939 -
V . Gammelt navn Nyt navn Nyt navn givet Bemærkninger
Vandgyden - - Lå ved Fiskergade-Åboulevarden. Var fælles adgang og afløb til åen
Ved Klosterbrødrene - - Se Klostergade
Vejen bag om byen - - -Frederiksgade-Åboulevarden: se Vester Allé
-Dynkarken-Frederiksgade: se Sønder Allé
-Vesterbro Torv-Paradisgade: se Nørre Allé
Vestre Møllesti - - Se Grønnegade
Vibevej Ørnevej 1939 -
Villavej Niels W. Gades Vej 1904 -
Vinkelvej Christen Købkes Gade 1928 -
Ø . Gammelt navn Nyt navn Nyt navn givet Bemærkninger
H.C. Ørsteds Vej Sct. Johannes Allé 1939 -
Østre Møllesti Møllestien 1975 -
Å . Gammelt navn Nyt navn Nyt navn givet Bemærkninger
Aagade Åboulevarden 1934 Åboulevarden 18-48

Kilder og litteratur

  • Første version af denne artikel er efter aftale baseret på oplysninger fra hjemmesiden lundskov.dk - Det gamle Aarhus (juni 2018)
  • Johs. Kasted: Maskinskrevet Gadenavnefortegnelse for Aarhus. Juni 1943
  • Aarhus Kommune, Vejteknisk Udvalg: Aarhus By's Gader og Veje. 1948-1950.
  • Århus byhistorisk Udvalg: Århus dengang og nu. 1971-1972
  • Emanuel Sejr. Gamle Århusgader. 1960-1961
  • Viggo J. v. Holstein Rathlou: Aarhus. Historisk-topografisk Beskrivelse med Biografier. 1920-1925
  • Mogens Weinreich: Kend din by. Kendte og mindre kendte sider af Århus før og nu. 2005-2007
  • Kort over Aarhus