Østre Møllesti

Fra AarhusWiki
Østre Møllesti fotograferet mod Vestergade omkring 1935. Hjørnebygningen som anes til venstre mellem Østre Møllesti og Vestregade, blev i 1944 genopført i Den Gamle By.

Østre Møllesti var en smal gade, der førte fra Vestergade og sydpå ned mod Århus Å for halvvejs nede at ændre retning mod vest hen mod Aarhus Mølle. I 1768 oprettede rådmand Andreas Stæhr (1693-1780) legatboliger for fire enker i Østre Møllesti 25-27. Ved totalsaneringen af karréen Østre Møllesti, Grønnegade og Vestergade, der tog sin begyndelse i 1975, forsvandt gaden og ligeledes gadenavnet. Det tidligere gadeforløb kan dog genfindes i et internt stiforløb i Lokalcenter Møllestien (1980).

Gadens historie

Ligesom resten af Møllestien blev Østre Møllesti højst sandsynligt anlagt i forbindelse med en generel udvidelse af gadenettet i 1200-tallet, men det kan ikke udelukkes, at gaden har rødder tilbage til vikingetiden. Navnet Møllestien stammer fra før 1600-tallet, og gaden er opkaldt efter Aarhus Mølle, som første gang nævnes i 1289. Møllen lå på området, hvor Hovedbiblioteket i Mølleparken ligger i dag.

Omkring århundredeskiftet var hele Møllestiområdet præget af forfaldne bygninger og slum. Op gennem 1900-tallet blev foreholdene ikke forbedret, tværtimod, og i juni 1960 besluttede Aarhus Byråd, at hele Østre Møllesti skulle saneres.

Sanering blev først færdiggjort i 1970'erne, hvorefter Lokalcenter Møllestien blev opført. Østre Møllestis oprindelige vejforløb kan stadig ses i dag som en lille sti rundt om lokalcenteret. På den vestlige side af Grønnegade følger Møllestien det oprindelige forløb af Østre Møllesti mod Mølleparken. På denne del er husnumre og matrikelnumre de samme som efter omlægningen af bygningsnumre i henholdsvis 1863 og 1869.

Østre Møllesti på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Østre Møllesti

Kilder og Litteratur

  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018