Lokalcenter Møllestien

Fra AarhusWiki

Lokalcenteret blev opført på grunden til den nu nedrevne Østre Møllesti, som blev nedrevet i løbet af 1960'erne og 1970'erne.

I august 1979 bevilges 58, 8 millioner kroner til opførelse af plejehjem, dagcenter og beskyttede boliger på arealet mellem Vestergade, Grønnegade og Møllestien, og arbejdet med opførelsen af komplekset, der var omfattet af saneringsplan nr. 6, der blev publiceret i 1977, påbegyndtes i oktober 1979. På et byrådsmøde i 1981 besluttes det at nedsætte et tilsynsråd for plejehjem og boliger i social- og sundhedsforvaltningens områdekontor-distrikter. Det vedtages desuden at bevillige 4 millioner kroner som tillægsbevilling til Plejehjemmet Møllestien.

Dagcentret indrettedes med lokaler for forskellige faciliteter: ergoterapi, læge, fodpleje, frisør og fysioterapi med tilhørende svømmehal, samt opholds- og spisestuer. Derudover blev der opført et storkøkken, som både plejecenter, dagcenter og cafeteriet benytter. Plejecentret Møllestien blev indviet i juni 1982.