Vestre Møllesti

Fra AarhusWiki
Gadeparti fra Vestre Møllesti, senere Grønnegade fotograferet omkring 1898.

Vestre Møllesti var gadestykket mellem Møllestien og Vestergade - i dag en del af Grønnegade. Tidligere et smalt stræde, der førte fra Vestergade og halvvejs sydpå ned mod Århus Å til gaden på tværs, nemlig Møllestien. På kortmaterialer fra slutningen af 1700-tallet ses gaden anført som Skidenstræde.

Ligesom resten af Møllestien blev Vestre Møllesti højst sandsynligt anlagt i forbindelse med en generel udvidelse af gadenettet i 1200-tallet, men det kan ikke udelukkes, at gaden har rødder tilbage til vikingetiden. Navnet Møllestien stammer fra før 1600-tallet, og gaden er opkaldt efter Aarhus Mølle, som første gang nævnes i 1289. Møllen lå på området, hvor Hovedbiblioteket i Mølleparken ligger i dag.

Da gaden omkring 1910 blev forlænget ned til den nyopførte Christians Bro, blev gadestykket en del af Grønnegade. Dermed eksisterer Vestre Møllesti ikke længere, men er et af Aarhus' gamle og forsvundne gadenavne.

Se endvidere under Grønnegade

Vestre Møllesti på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Vestre Møllesti

Litteratur

  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018