Toldbodgade

Fra AarhusWiki

Toldbodgade ligger i den indre by. Gaden går nord om svømmehallen i Spanien og frem til Mindet.

Told og afgifter blev i 1797 samlet i én forordning med bestemmelser om varer, der måtte ind- og udføres i Danmark. Toldbehandlingen havde brug for en velindrettet bygning, og i 1838 blev byens anden toldbod opført på en plads syd for åhavnen. Denne toldbod blev i 1869 afløst af en ny nord for åen på det sted, hvor havneudvidelsen foregik, og vareomsætningen var størst. Gaden vest for toldboden fik i 1840’erne navnet Toldbodgade. Den fortsatte mod syd i gaden Grønland. I 1934 blev den anden og udtjente toldbod nedrevet.

Toldbodgade på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Toldbodgade

Kilder og Litteratur

  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018