Gammel Munkegade

Fra AarhusWiki
Gammel Munkegade set fra Klostergade mod Nørre Allé og Ny Munkegade, 1955

Gammel Munkegade ligger i den indre by. Gaden går fra Klostergade til Nørre Allé.

Gadens historie

Gammel Munkegade fik først officielt sit navn i 1985, men gaden kendes tilbage i senmiddelalderen. Navnet henviser til beboerne i det nærliggende kloster, hvor der indtil reformationen boede dominikanermunke. En af de gamle byporte, Munkeport, der blev nedlagt i 1851, stod for enden af gaden ved Nørre Allé og gav anledning til gadenavnet Munc Port. Lige uden for byporten boede bødlen, hvilket medførte, at man tidligere også har kaldt gaden Bodelgyde (dvs. Bøddelgyde). Efter at gadens forlængelse i Ny Munkegade kom til i 1882, begyndte man at tale om Gammel Munkegade, selvom gaden formelt set stadigvæk bar navnet Munkegade. Det blev først i 1985 ændret til Gammel Munkegade efter henvendelse fra gadens forretningsdrivende og flere beboere. Den vestlige side af gaden er bebygget med nyere ejendomme, mens den østlige side har bevaret ejendomme fra 1800-tallet.

Navneskiftet

Men hvorfor fik den først formelt sit navneskifte i 1985? Det startede med en artikel i Aarhus Stiftstidende omhandlende en dame, der boede i Ny Munkegade. Ofte blev der ringet på hendes dør af folk der søgte en prostitueret – men hun var ikke prostitueret. Det var til gengæld damen i Munkegade, som boede i det samme husnummer.

Når der var tale om danske kunder, der havde læst en fræk annonce, og i deres iver taget fejl af gaderne, kunne hun ofte forklare dem miseren. Det var værre, når der var tale om udlændinge, der opfattede hendes afvisende holdning som en del af spillet. Hun klagede derfor sin nød til politiet, der dog ikke kunne gøre noget, da det hverken var ulovligt at være prostitueret eller bo i Munkegade. Da historien kom kommunen for øre var man enig i problematikken, og teknisk forvaltning forklarede, at ifølge de nye regler, ville man aldrig acceptere så ens navne.

Historien vakte opsigt og det viste sig at mange af beboerne og forretningerne var påvirket af situationen - faktisk havde det været et irritationsmoment siden 1882, hvor Ny Munkegade fik sit navn. Forretninger i Munkegade annoncerede fx med beliggenheden Gammel Munkegade.

Rådmand Olaf P. Christensen udtalte, at en navneændring ville være mulig, men der skulle være et overvældende flertal, hvis han skulle støtte det. Det var der! Beboerne og de erhvervsdrivende i både Munkegade og Ny Munkegade ønskede skiftet. Der var også støtte fra en lang række taxavognmænd, falck, brandvæsenet og postvæsenet. Ved juletid i 1985 fik de påvirkede grupper en julegave i form af et nyt vejnavn – Gammel Munkegade.

Gammel Munkegade på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Gammel Munkegade

Kilder

  • Der kommer andre end munke i den gade, Aarhus Stiftstidende, 6.9.1985
  • Munkegade væk til jul, Aarhus Stiftstidende, 3.10.1985
  • Aarhus By's gader og veje 1948-1950, Vejteknisk Udvalg, Aarhus Stiftsbogtrykkeri, 1948
  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018