Frue Kirkerist

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Frue Kirkerist set mod Guldsmedgade. Til venstre i billedet A.A. Petersens Kolonial & Victualiehandel i Frue Kirkerist 12. I den hvide bygning i nr. 6 holdt skræddermester H.P. Truelsens enke til samt dameskræderinde frk. R. Truelsen. Fotograf Edvard Peter Søren August Arnesen Monsrud (1871-1935), ca. 1900, Aarhus Stadsarkiv.

Frue Kirkerist er en nu forsvunden gade, der lå ved nuværende Klostertorvet.

Klostertorvet var oprindeligt opdelt i tre gader, da der på det nuværende torv lå en samling større og mindre huse i en trapez-formet bebyggelse.

Den vestlige gade hed Hospitalsgade. Den lå langs murene til klosteret ved Vor Frue Kirke, der også fungerede som byens hospital.

Den sydlige gade hed Frue Kirkerist. Navnet kommer af, at kirkegårde i gamle dage ikke var lukkede med låger, men store jernriste skulle forhindre kvæg og svin i at gå løse omkring og trænge ind. Den fik senere navnet Frue Kirkestræde.

Den nordlige gade hed Tangen.

Frue Kirkerist og Tangen mundede således ud i dels Hospitalsgade og dels Guldsmedgade.

I slutningen af 1930'erne blev bebyggelsen på nuværende Klostertorvet nedrevet og gaderne Hospitalsgade, Frue Kirkerist og Tangen blev nedlagt.

Opkaldt efter...

Frue Kirkerist førte hen til Vor Frue Kirkes kirkegård fra Guldsmedgade, og var lige før kirkegården forsynet med en kreaturrist. Denne skulle forhindre, at løsgående kreaturer gik ind på kirkegården, der ellers var omgivet af en mur. Risten bestod af parallelle stænger lagt over en grube, der gjorde, at dyrene ikke gik over den.

Frue Kirkerist på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Frue Kirkerist

Kilder og Litteratur

  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018