Klostertorvet

Fra AarhusWiki

Klostertorvet er en plads, som ligger i den indre by. Pladsen ligger mellem Guldsmedgade og Frue Kirkeplads.

Navnet afledt af det nærliggende kloster, som blev bygget, hvor byens første domkirke, Sct. Nicolai, lå. Dominikanermunkene overtog stedet omkring 1240 og erstattede domkirken med et kloster og tilhørende kirke. Torvet fik man i 1937, da de sidste rester af en trekantet karrébebyggelse blev fjernet. Denne havde været omkranset af gaderne Frue Kirkerist langs sydsiden, Tangen langs nordsiden og endelig Hospitalsgade mod vest. Nedrivningen var så småt påbegyndt i starten af 1900-tallet, men tog fart i 1930’erne. Torvet blev først officielt navngivet i 1939. På hjørnet af Frue Kirkeplads og FrueKirkerist lå fra 1836 institutionen Arveprinsesse Carolines Børneasyl, indtil den i 1919 flyttede til Hjarnøgade. Allerede i 1938 kom der et lille anlæg, hvortil man flyttede skulpturen Ismail udført af billedhugger Hans P. Pedersen-Dan, efter at den et halvt år tidligere var blevet opstillet ved Vennelysts hovedindgang. Den er efterfølgende flyttet et par gange ved senere omlægninger af torvet.

Klostertorvet på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Klostertorvet

Kilder og Litteratur

  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018