Hjarnøgade

Fra AarhusWiki
Hjarnøgade set mod Samsøgade. Betlehemskirken ses yderst til venstre.Foto ca. 1926

Hjarnøgade er en gade, som ligger i Øgadekvarteret. Gaden går mellem Thunøgade og Samsøgade i Øgadekvarteret.

Navnegruppe med danske ønavne nord for Nørre Allé og Nørregade.

Gaden er anlagt og navngivet i år 1912 og opkaldt efter øen af samme navn i Horsens Fjord.

Den vestlige del af gaden har bygningsmæssigt været præget af forskellige institutioner, tegnet af arkitekten Marcus Bech Fritz (1868-1942) og opført i første del af 1900-tallet. På hjørnet til Samsøgade ligger Arveprinsesse Carolines Børneasyl fra 1918, som flyttede ud fra midtbyen ved det nuværende Klostertorvet.

Østsiden består overvejende af en ubebygget og tilplantet skråning, der grænser op til Aarhus Brandstation og Samsøgades Skole.

Ejendomme

  • Hjarnøgade 1. På hjørnet af Thunøgade, i 1912 blev Metodistmenighedens Betlehemskirken opført med en næsten middelalderlig struktur af arkitekt Marcus Bech Fritz (1868-1942).
  • Hjarnøgade 3-5. Opført i 1917 og 1924 af Betaniaforeningen til diakonissestiftelse og plejehjem. Disse er 3½ og 4½ etages rødstensbygninger. Bebyggelsen er i tidens løb tilføjet enkelte bygninger, der i materialevalg og stil afviger fra de oprindelige bygninger. I 2010 ombyggede man ejendommen til 47 ungdomsboliger under navnet 'Øgadehuset'.
  • Hjarnøgade 9. Bygningen har siden 1918 huset Arveprinsesse Carolines Børneasyl.

Hjarnøgade på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Hjarnøgade

Kilder

  • Ø-Gade Kvarteret Århus, Registrant Magistratens 2. Afdeling 1983
  • Århus Kommuneatlas: Registrant gadebeskrivelser. 1997/2004
  • Betania Ungdomsboliger, Øgadehuset (link august 2018)
  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018