Betlehemskirken

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Betlehemskirken i Hjarnøgade. Ukendt fotograf, 1925.

Betlehemskirken er en evangelisk frikirke etableret under navnet, Den biskoppelige metodistkirke. Den hører under Metodistmenigheden, Aarhus Metodistkirke, der blev stiftet i 1886, samt den verdensomspændende metodistkirke, United Methodist Church.

Indtil 1897 holdt menigheden til i lejede lokaler. Herefter fik den egne lokaler i kirkesalen, Bethel, i Posthussmøgen.

Efter Betlehemskirken, der er tegnet af arkitekten, Marcus Bech Fritz (1868-1942), blev bygget på hjørnet af Hjarnøgade og Thunøgade i 1912, flyttede menigheden ind her. Kirkebygningen er opført i rød tegl med tegltag i romansk stil. Den består endvidere af et skib og er bygget med 5 etager med et tårn med zinkbeklædt spir.

Se også

Betlehemskirken på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Betlehemskirken

Litteratur og kilder