Betlehemskirken

Fra AarhusWiki
Betlehemskirken i Hjarnøgade. Foto 1925
Aarhus Metodistkirke beliggende i Øgadekvarteret.

Betlehemskirken er etableret under navnet Den biskoppelige metodistkirke og hører under Metodistmenigheden Aarhus Metodistkirke, der blev stiftet i 1886.

Indtil 1897 holdt menigheden til i lejede lokaler. Herefter fik den egne lokaler i kirkesalen 'Bethel' i Posthussmøgen.

I 1912 flyttede de til den nyopførte bygning på hjørnet af Hjarnøgade og Thunøgade. Kirken er tegnet af arkitekten Marcus Bech Fritz. Kirkebygningen er opført i rød tegl med tegltag i romansk stil. Den består endvidere af et skib og er bygget med 5 etager med et tårn med zinkbeklædt spir.

Se også

Litteratur og kilder

  • Ø-Gade Kvarteret Århus, Registrant Magistratens 2. Afdeling 1983
  • Kurt Lundskov: Det gamle Aarhus. 2008/2016.