Posthussmøgen

Fra AarhusWiki
Posthus 1.jpg

Posthussmøgen er en lille gangvej der forbinder Fredens Torv med Søndergade. Det sidste stykke af smøgen fra Fiskergyde mod Søndergade hedder Passagen.

Posthussmøgen – fra toldersti til smutvej

Under Frederik III indførtes den meget upopulære told kaldet konsumtionsafgift for at skaffe penge til de evige krige mod svenskerne. Der blev indført en afgift på alle fortæringsgenstande, der til lands eller vands førtes til Aarhus og andre byer. Det var ikke særlig nemt at indkræve afgifterne, for bønderne prøvede på alle mulige måder at snyde tolderne. Derfor blev der sat plankeværk op rundt om byen, dvs. langs konsumtionslinjen, der fulgte de yderste gaders baghaver.

Der blev også sat plankeværk op i Posthussmøgen, og tolderne patruljerede i passagen for at forhindre smugling ind i byen. Det var også en af de eneste passager ind til midtbyen, efter byportene lukkede. Men bønderne gjorde en sport ud af at prøve at finde nye måder at smugle varer ind i byen på. F.eks. smuglede en købmand sække af korn igennem en lem i plankeværket. Toldinspektøren undrede sig over, at der udførtes meget mere byg fra Aarhus, end der kom ind i byen, og købmanden undrede sig også udadtil, men i sit stille sind kendte han jo godt forklaringen.

Bondekoner sad på vogne, der kørte ind til byen, med et spædbarn på armen indhyllet i et klæde, som ved nærmere eftersyn viste sig at være en fed gås. Man anså ikke smugleri for at være forkasteligt – tværtimod morede man sig altid hjerteligt, når det lykkedes at narre toldvæsenet.

I 1851 blev konsumtionen afskaffet og byportene forsvandt. Men der blev protesteret imod at fjerne tolderstien mellem Fiskergade og Frederiksgade. Man hævdede at have ret til en færdselssti bag haverne og ville ikke finde sig i at blive lukket ude fra omverdenen af byggeriet langs Fredensgade og Østergade. Beboerne fik deres vilje og således opstod Posthussmøgen.

Smøgen fik dog først sit navn i 1856, da murermester Anthon Preis opførte byens posthus på Fredens Torv. Her blev det også bestemt, at smøgen skulle stå åben for al offentlig færden.

Ejendomme

  • Posthussmøgen 11C. En bygning med tårn, som er fra 1894, dog ikke tårnet. Oprindeligt opført som kirke for en vækkelsesbevægelse Metodisterne. Fra 1912 blev huset udlejet til Spiritistisk Menighed der købte det i 1919 og tilbyggede tårnet. Ejes i dag af 'Lysets Hus' en spirituel forening der er en videreførelse af den spiritistiske menighed.

Posthussmøgen på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Posthussmøgen

Kilder litteratur

  • Foreningen Lysets Hus om Posthussmøgen 11C