Mønsgade

Fra AarhusWiki

Mønsgade er en gade, der ligger i Vesterbrokvarteret. Gaden er en sidegade til Vesterbrogade i Vesterbrokvarteret.

Den blev anlagt i perioden 1899-1930 og navngivet i 1899, opkaldt efter øen Møn. Tidligere gik gaden under navnet Møllebakken. Denne er i lighed med Møllevejen opstået i tilknytning til Vesterbro Mølle, den såkaldte Magdalene Mølle.

Mønsgade markerer Ø-gade kvarterets grænse mod vest op til Den Gamle By og kan i sin oprindelse føres tilbage i 1700-tallet som markvej i vestskellet af delen af de nordlige tofter, der kendes under navnet Mølletoften.

De første boligbebyggelser i gaden bestod af 3 1/2 etages rødstensbygninger med pudsede facadeudsmykninger, opført i 1898-1899.

Mønsgade 8, gammel fabriksbygning fra 1917, og har været indrettet som møbelfabrik.

Hjørnebygningen Vesterled ved Saltholmsgade er opført i 1911. Denne er med sine i oprindelsen pudsede facader karakteriseret som tidstypisk for én af de stilarter, som man i nævnte periode anvendte, og som følge af gadens stigning har bygningen fået en central placering i bybilledet.

Mønsgade afsluttes med en 4 1/2 etages bygning i gule teglsten fra 1932 og en nyere rødstensbygning, opført fra den gamle møllegrund i 1970.

Mønsgades brostensbelægning og store stigning er desuden et karakteristisk træk for Øgadekvarteret i sin helhed.

Mønsgade på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Mønsgade

Kilder

  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018
  • Ø-Gade Kvarteret Århus Registrant Magistratens 2. afdeling 1983