Skt. Nicolaus' kilde - Hellig Niels' kilde ved Strandvejen

Fra AarhusWiki

Skt. Nicolaus' kilde er beliggende ved krydset mellem Strandvejen, Marselis Boulevard og Østhavnsvej, og er knyttet til dyrkelsen af Århus' lokalhelgen Skt. Niels: Den hellige Niels af Århus/Sanctus Nicolaus Arusiensis. Den naturlige kilde er i dag udtørret, men det lille anlæg omkring kilden kan stadig besøges.

Skt. Nicolaus Kilde ved Strandvejen. Optryk af maleri af Hans Frederik Meyer Visby fra 1900

Af Hellig Niels' legende om kilden

Hellig Niels' legende fra 1254/1350 knytter flere fortællinger om kilder til Skt. Niels. Én kilde sprang efter Niels' død ved det trækapel, der lå, hvor den nuværende domkirke står. En anden sprang i Viby i Niels' levetid, efter han stak sin stok fem gange i jorden, så der dannedes et kors. En kilde skal også have sprunget, da Niels som barn bad Gud derom. Den sidste version fortæller, at en kilde sprang frem der, hvor Niels mødtes med en blind, der var blevet sendt til ham i kraft af et syn.

I modsætning til Hellig Niels' kilde i Viby, kan kilden i Århus ikke knyttes til nogen bestemt af fortællingerne i legenden – forbindelsen forekommer da også at være tilfældig snarere end historisk.

Kilden og anlæggets historie

Hvornår kilden er knyttet til Niels-dyrkelsen vides ikke, men den har indtil i hvert fald 1800-tallet været besøgt af syge, der håbede på helbredelse, og der har stået en fattigblok til indsamling. Det var specielt Valborgaften og Sankthansaften, at man drog til helligkilden, da vandets kræfter skulle være stærkest på disse aftener. Som overtroen blev mindre udbredt, fik besøgene ved kilden i løbet af 1800-tallet mere form som udflugter, hvor man så på Valborg- og Sankthansbålene i Aarhus og bugten.

En af de første beskrivelser af kilden stammer fra Århus Stiftstidende 26. juni 1813. Her skriver avisen om nyinstandsættelsen af Skt. Nicolaus' kilde: Kilden er blevet reguleret og omgivelserne istandsat på foranledning af Marselisborgs ejer, baron Güldencrone. Anlægget bliver istandsat og nyomlagt flere gange i løbet af 18- og 1900-tallet, da anlægget går i forfald eller direkte bliver udsat for hærværk. Senest blev det nyanlagt i 1979-80, hvor kildevældet reetableredes ved hjælp af en kommunal vandledning, da den naturlige kilde har været udtørret siden omkring 1930.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Heidi Holst Madsen og overført fra Århus Leksikon
  • Hans Olrik: Danske Helgeners Levned, bind II (1968), s. 291-314 Bestil materiale
  • Gunner Rasmussen: "Sanct Nicolaus' Kilde", Århus-Årbog 1981 (1981), s. 80-88 Bestil materiale
  • Emanuel Sejr: "Hellig Niels og hans kilde", Århus-profiler (1974), s.101-06 Bestil materiale