Sankt Lukas Sogn

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Ingerslevs Boulevard på Frederiksbjerg. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto.

Sankt Lukas Sogn er et sogn i Aarhus Kommune, der hører under Aarhus Domprovsti (Aarhus Stift). Sankt Lukas Sogn blev udskilt som separat sogn af Skt. Pauls Sogn i 1923, og af Sankt Lukas Sogn udskiltes Langenæs Sogn i 1966. Skt. Lukas Kirke er sognekirke. Før kommunalreformen i 1970 lå sognet i Hasle Herred. Sognet var i 2022 hjemsted for 10.190 indbyggere, hvoraf 7.969 var registrerede medlemmer af folkekirken.

Sankt Lukas Sogn grænser mod nord op til banelegemet ved Aarhus Godsbanegård og jernbaneterrænet mod Aarhus Hovedbanegård i Vor Frue Sogn. Mod vest grænser sognet op til Langenæs Sogn og Fredens Sogn, mens det mod øst grænser op til Sankt Pauls Sogn. Helt i syd grænser sognet op til Skåde Sogn.

Området omfatter blandt andet:

Sognets historie

En stærk udbygning af Frederiksbjerg i starten af det 20. århundrede, havde udviklet Skt. Pauls Sogn til Jyllands største. Derfor ansås en opdeling af sognet med opførelsen af en ny sognekirke som værende det næste naturlige skridt.

Sognets byområder, kendetegn og vartegn

Sankt Lukas Sogn dækker store dele af den vestlige del af bydelen Frederiksbjerg. Bydelen er tætbebygget, og de mange beboere har også medført et naturligt behov for skoler, idrætsanlæg og butiksliv. Den nordvestlige del af sognet er særligt kendetegnet ved de trafikerede veje Frederiks Allé og De Mezas Vej der i forlængelse af hinanden danner den vestlige indfaldsvej mod midtbyen fra Harald Jensens Plads. Dette vestlige område af Frederiksbjerg er i særdeleshed præget af etageejendomme i op til 5-etager. Den nordligste del omkring Frederiks Allé og nord for Ingerslevs Boulevard er primært opført i perioden 1870-1910, mens ejendommene beliggende i sidegaderne langs de Mezas Vej, hovedsageligt er opført i perioden 1910-1935.

Flere af de herskabelige villaer i kvarteret syd for Marselis Boulevard og nord for Tivoli Friheden og Havreballe Skov, er beliggende på veje navngivet efter nordsjællandske byer. De fleste af villaerne er her opført i perioden 1915-1945, og danner et mindre eksklusiv afgrænset område gennemskåret af den idyllisk beliggende Stadion Allé, der danner en nord-syd akse mellem Skt. Lukas Kirke og Aarhus Stadion. I forlængelse af Aarhus Idrætspark ligger Jydsk Væddeløbsbane der optager en stor del af området ved sognets sydlige grænse mod Carl Nielsens Vej. I dette område findes også Observatorievejen, hvorpå Ole Rømer Observatoriet findes.

Sankt Lukas Kirke ca. 1951. Foto: Børge Venge
Skt. Lukas Kirke

Skt. Lukas Kirke blev opført i perioden 1921-1926. Kirken er tegnet af arkitekterne Anton Frederiksen og Kaj Gottlob i nyklassicistisk stil.

Kirken endte med at blive en del af en større helhedsplan, der blev iværksat som følge af hurtigt voksende befolkning. Aarhus Kommune købte i 1896 Marselisborg Gods med det formål at bruge en del af jorden til boliger til byens borgere. Stadsingeniøren i Københavns Kommune, Charles Ambt, og den kongelige bygningsinspektør, Hack Kampmann, blev udpeget til at udarbejde en byplan for Frederiksbjergområdet. Udfaldet blev en ambitiøs byplan, med Ingerslevs Boulevard som et centralt område med plads til markeder og grønne områder. På trods af at Skt. Lukas Kirke ikke var en del af Kampmanns og Ambts oprindelige plan, faldt den alligevel smukt ind i deres lige linjer og lange alléer.

Kirken blev opført i kalksten fra Faxe. Kirkens arkitektur blev tænkt ind i en overordnet ramme, der med Stadion Alléen som stringent akse ville forbinde den klassicistiske stadionbygning med en tilsvarende klassicistisk Skt. Lukas Kirke.

Læs mere her: Skt. Lukas Kirke

Sognets skoler
Frederiksbjerg Skole

Frederiksbjerg Skole blev indviet 16. august 2016 af H.K.H. Kronprinsesse Mary. Skolen er beliggende på Ingerslevs Boulevard 2.

Læs mere her: Frederiksbjerg Skole

Læssøesgades Skole
Læssøesgades Skole. Foto: Sylvest Jensen luftfoto, DKB.

Det blev i 1916 besluttet, at bygge en ny skole for drenge og piger i den sydlige del af byen. Læssøesgades Skole blev navnet på den nye skole, der blev indviet 16. april 1921. Den prægtige skolebygning blev tegnet af Ludvig Adolph Petersen, og endte med at koste byen 1.5 mio kr.

Læs mere her: Læssøesgades Skole

N.J. Fjordsgades Skole

N.J. Fjordsgades Skole, opkaldt efter Landøkonom Niels Johannes Fjord, blev indviet i 1910 under navnet Fjordsgades Borgerskole.

Læs mere her: N. J. Fjordsgades Skole

Ingerslevs Boulevards Skole

Ingerslev Boulevards Skole blev indviet i 1903. Skolen fungerede som folkeskole indtil 1973, hvor VUC Århus rykkede ind i den gamle skolebygning.

Læs mere her: Ingerslevs Boulevards Skole

Forældreskolen

Forældreskolen Aarhus blev grundlagt i 1867 af Peder Mortensen Albeck. Privatskolen har siden 1935 ligget på Marselis Boulevard 17.

Læs mere her: Forældreskolen

Tivoli Friheden

Tivoli Friheden er en aarhusiansk forlystelsespark beliggende i det nordvestlige hjørne af Havreballe Skov ud til Stadion Allé. Tivoli Friheden udsprang af den eksisterende folkepark, Folkeparken Friheden, der siden 1958 havde fungeret som forlystelsespark med blandt andet tilrejsende karruseller, gynger og skydetelte, ligesom der på lokaliteten fra 1959 havde været friluftsscene til sommerrevy. I 1964 fik stedet navnet Tivoli Friheden.

Læs mere her: Tivoli Friheden

Aarhus Idrætspark
Aarhus Idrætspark set fra Stadion Allé kort efter indvielsen. Foto: Stadsingeniørens Kontor, 1920.

Aarhus Idrætspark er et større idrætsanlæg beliggende for enden af Stadion Allé i Havreballe Skov. Gennem årene har idrætsparken dannet rammerne om mange sportslige og kulturelle oplevelse i Aarhus.

Byggeriet af en samlet idrætspark, hvor Aarhus Stadion knejser sig som det store samlende monument, blev godkendt af Aarhus Byråd den 16. maj 1918. Idrætsparken blev efter færdiggørelsen indviet under overværelse af byens spidser samt Kong Christian X og Dronning Alexandrine i 1920.

Med årene blev der føjet nye elementer til det samlede idrætskompleks; i 1922 kom cykelbanen til, i 1923 væddeløbsbanen og i 1925 yderligere to fodboldbaner. Også tilskuerfaciliteterne i tilknytning til fodboldbanen blev udbygget.

Læs mere her: Aarhus Idrætspark

Ole Rømer Observatoriet
Ole Rømer Observatoriet. 1961. Foto: Jørn Timm.

Ole Rømer Observatoriet er beliggende ved Jydsk Væddeløbsbane, og blev indviet i efteråret 1911. Observatoriet er opkaldt efter den aarhusianske astronom Ole Rømer, men observatoriets virkelige ophavsmand er en tysker ved navn Friedrich Krüger. Ole Rømer Observatoriet samt direktør Friedrich Krügers nærliggende villa blev tegnet af arkitekt Anton Rosen.

Læs mere her: Ole Rømer Observatoriet

Befolkningsudvikling i Sankt Lukas Sogn

År Befolkning
1945 20.883
1955 20.863
1970 11.555
1980 8.792
1990 8.529
2000 9.314
2002 9.229
2007 9.170
2010 9.544
2015 10.282
2020 10.316
2022 10.190

Se også

Sankt Lukas Sogn på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Sankt Lukas Sogn

Litteratur og kilder