Frederiksbjerg Torv

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Frederiksbjerg Torv er et torv på Frederiksbjerg. Torvet ligger mellem Frederiks Allé og Trepkasgade.

Efter at beboerne på Frederiksbjerg flere gange - og først i 1888 - havde ansøgt Aarhus Byråd om tilladelse til at indrette en torveplads, lykkedes det, dog først efter at Marselisborg jorder i 1896 blev indlemmet i Aarhus Kommune.

Dette skete med inddragelse af stadsingeniør Ambt og arkitekt Hack Kampmanns byplan fra 1898.

Bebyggelsen, der omkranser torvet er ensartede og velproportionerede ejendomme. Langs nord- og sydsiden er i 4 1/2 etage og langs vestsiden i 3 1/2 etage.

Hovedparten af bygningerne er opført omkring århundredeskiftet til 1900, og stilmæssigt præget af den såkaldte stilefterligningsperiode.

De to hjørneejendomme ved henholdsvis Trepkasgade og Hedemannsgade er tegnet af arkitek Axel Høgh Hansen, repræsentative for nybarok arkitektur og opført cirka 10 år senere.

Ydermere er torvet beplantet med pil (salix alba) fra 1921, hvilket medvirker til et positivt præg af torvet.

Frederiksbjerg Torv på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Frederiksbjerg Torv

Kilder og litteratur

  • Århus Magistratens 2. Afdeling 1981: Frederiksbjerg Vest Århus Registrant
  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018