Læssøesgades Skole

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Det var i 1916, det besluttedes at bygge en ny skole for drenge og piger i den sydlige del af byen, "hvor by og land mødes". Endnu en gang valgte man Ludv. A. Petersen som arkitekt, og Læssøesgades Skole stod ved indvielsen 16. april 1921 som et fuldgyldigt udtryk for de ideer om en aulaskole, som for første gang var kommet til udtryk ved opførelsen af Samsøgades Skole få år forinden. Med ikke mindre end 31 normalklasser var Læssøesgade større end Samsøgade, men vigtigere var det givetvis, at det firlængede anlæg og den hertil hørende aula denne gang var overdækket i niveau med taget, og ikke som i Samsøgade i 1.sals højde. En elev fra slutningen af 30´erne husker det på denne måde:

"Læssøesgades Skole var knugende i sin arkitektur, en blanding af en fæstning og et palads, bygget så man rigtig kunne føle sig lille og ubetydelig."

Med Læssøesgade havde Århus fået en flot skole, men også en dyr skole. Samsøgade havde kostet 400.000, Læssøesgade kom til at stå byen i knap 1,5 mill. Verdenskrigen og den hermed forbundne inflation forklarede i det væsentlige budgetoverskridelsen, og det skulle i øvrigt vise sig, at investeringen på langt sigt var rigtig. Befolkningstilsvæksten i området var stor, og fra 1930 til 1960 havde skolens et elevtal på mellem 1000 og 1300. Siden gik det langsomt, men sikkert ned ad bakke, og ved starten af skoleåret 1998/1999 havde skolen i 31 klasser 345 elever, hvoraf specialklasserne udgjorde 55 og modtageklasserne 73.

Fællesklasser af drenge og piger oprettedes i 1946, eksamensmellemskolen indførtes i 1949, og i 1961 kunne Læssøesgade som den første skole i byen sætte en 10.klasse med 12 piger og 4 drenge på skemaet.

Fra begyndelsen af november 1942 forhindrede tysk tilstedeværelse, at skolen kunne fungere på stedet, og undervisningen måtte under vanskelige vilkår fortsættes på Ingerslevs Boulevards Skole. Endnu mere problematisk blev det, da også denne skole i det tidlige forår 1945 blevet tvunget til at lukke, men allerede i juni samme år var rengøring og ekstraordinære istandsættelsesopgaver gennemført så vidt, at elever og lærere kunne vende tilbage til skolen i Læssøesgade.

Et naturhistorisk museum i Århus havde været på vej længe, da Århus Byråd i 1920 gav tilsagn om, at de samlinger, som gennem nogen tid havde haft et midlertidigt hjemsted i Frimurerlogen i Christiansgade, kunne flyttes til bedre egnede lokaler i Læssøesgade Skole og udstilles dér. Fra sommeren 1923 til indvielsen af museumsbygningen i Universitetsparken i efteråret 1939 holdtes museet således åbent for publikum i lokaler på øverste etage i den nye skole i Læssøesgade.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon

Se også