Aarhus Domprovsti

Fra AarhusWiki

Aarhus Domprovsti havde ved årsskiftet 2018/2019 101.138 indbyggere, hvoraf 74.716 var medlem af folkekirken.

Provstiet og er underlagt Aarhus Stift, som ud over Aarhus Domprovsti er udgjort af Aarhus Nordre Provsti, Aarhus Søndre Provsti og Aarhus Vestre Provsti.

Aarhus Domprovsti administrerer ni sogne, der ligger inden for provstiets grænser. Der er:

Administrativt er sognene inddelt i pastorater. I hvert af disse er der en pastor, der har ansvaret for sognene i pastoratet, og som er underordnet provsten i provstiet. Pastoraterne i Aarhus Domprovsti er:

Se også

Aarhus Domprovsti på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?q=Aarhus+Domprovsti

Litteratur og kilder